Uranienborg flerbrukshall

Uranienborg flerbrukshall er et underjordisk anlegg tilknyttet Uranienborg skole. Den nye hallen kunne tas i bruk allerede fire måneder før avtalt ferdigstillelse.

Fakta

Sted: Uranienborg, Oslo

Prosjekttype: Underjordisk idrettsbygg, parkanlegg

Bruttoareal: 2.816 kvadratmeter

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 89 millioner kroner

Arkitekt: FuthArk arkitekter

Landskapsarkitekt: Landskaperiet

Rådgivere: RIB, RIM, RIBr, RIA: ÅF Engineering l RIG: Verkis l Rådgiver tekniske fag: Itech

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Bærum Rørleggerbedrift l Ventilasjon: Randem & Hubert l Elektro: Sønnico l Prefab betongelementer: Spenncon l Spunt: Kynningsrud Fundamentering l Boring og sprenging: Norsk Fjellboring l Radontetting: Radonmannen l Forskalingssystem og utvendig membran: Peri l Konstruktivt stål, rekkverk og håndløpere: Castor Autogen Mekaniske l Taktekking: HesselbergTak l Tømrer: Akershus Byggmester-forretning l Branntetting: Firesafe l Maler: GSO Malerfirma l Fliser: Viking Entreprenør l Terrasso: AMT Terrasso l Gulvbelegg, epoxy og veggvinyl: Solide Gulv l Gittervegger: Weland l Glassfelt: Rasta Glass l Glassdører: Daloc l System- og spilehimling: Modulvegger l Spilevegger: Woodify l Heis: Starlift l Skilting: Reklame Consult l Sportsgulv: Gulv og takteknikk l Sportsutstyr og skillevegger: Titan Sport l Rulleporter: Follo Portservice l Overlys og byggevarer: Optimera l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Parkbelysning: EDA l Anleggsgartner: Akershusgartneren l Betongarbeider, grunnarbeider og masse-transport: Veidekke Entreprenør

Uranienborg flerbrukshall er bygget under Nordahl Rolfsens plass, midt mellom Uranienborg skole og Uranienborg kirke i Oslo.

Den 2.816 kvadratmeter store hallen består av to etasjer. Inngangsplanet inneholder seks garderober, to lærergarderober, handikapgarderobe, vaktrom og et galleri med utsikt mot hallen i etasjen nedenfor.

Underetasjen består av lagerrom og en stor flerbrukshall, som ved behov kan deles inn i tre mindre haller.

Planlagt siden 2012

Prosjektleder Kristi Hjelle Horntvedt i Undervisningsbygg, som er byggherre, sier flerbrukshallen er en del av Uranienborg skole.

– På dagtid brukes hallen som gym-fasiliteter av de vel 850 elevene på skolen. I tillegg brukes den av idretten etter klokken 16 og i helgene, sier hun.

Horntvedt sier de begynte å planlegge flerbrukshallen allerede i 2013.

– Bakgrunnen for prosjektet er at stadig flere flytter til Oslo og at stadig flere sogner til Uranienborg skole. Det var behov for å utvide skolen med en parallell, som innebærer ti ekstra klasser. Da ble det igjen behov for flere klasserom og større gymsal. Det klarte vi ikke å løse innenfor de eksisterende byggene. Derfor var det en god løsning å bygge ny hall under parken ved siden av skolen, sier hun.

13 meter under bakken

Veidekke, som er totalentreprenør, startet prosjekteringen i februar 2017 og satte spaden i jorden på St. Hansaften samme år.

– Det har vært en effektiv og god byggeprosess. Hallen er bygd cirka 13,5 meter under bakken, og den første milepælen vår var da bunnplata ble ferdig støpt 30. november 2017. Tett bygg sommeren 2018 var neste milepæl, og deretter startet vi med de innvendige arbeidene, sier Marianne Berntsen, anleggsleder i Veidekke.

Hun forteller at hallens bærestruktur er i betong.

– Ellers har vi brukt glass, elementer av tre i himling på vegger i form av bjørkespiler. I garderobene har vi brukt vanlig flis og veggvinyl. Hallen bruker fjernvarme, og er et passivhus, sier Berntsen.

Ferdig fire måneder for tidlig

Horntvedt sier hun er imponert over hvor effektivt Veidekke har jobbet, spesielt i forbindelse med grunn- og betongarbeidene, og påpeker at flerbrukshallen ble ferdig fire måneder før avtalt tid.

– Prosjektet er en suksess. Vi har fått med oss flinke og engasjerte fagfolk i alle ledd. Flerbrukshallen skulle etter planen vært ferdig 7. juli, men Veidekke leverte lenge før. Allerede 1. mars var hallen ferdig. Samme dag var den i bruk av elevene, sier hun.

– Hvordan fikk de til det? Hadde dere beregnet for alt for mye tid?

– Vi anså dette som et risikoprosjekt, og hadde lagt inn slakk i planene for å ha rom for noen uforutsette hendelser. Med det skjedde ikke her. Det er også årsaken til at prosjektet ferdigstilles godt innenfor budsjett, sier hun.

Parken over flerbrukshallen er bevaringsverdig, og ble tilbakestilt etter at hallen ble ferdig. Den ble ferdig som avtalt til skolestart 2019.

Sprengte tre ganger daglig

Selv om det ikke oppstod problemer under byggeprosessen, påpeker Berntsen at det alltid er utfordrende å bygge så sentralt i Oslo.

– Det er risiko knyttet til at å sprenge seg så langt ned i grunnen tett inntil skolen, kirken og nabobebyggelse. Vi sprengte i snitt tre ganger daglig under byggeprosessen, og kjørte ut opptil seks semitrailere med masse i timen, sier Berntsen og fortsetter:

– I tillegg skulle en rekke lastebiler transportere betong og ulike byggematerialer inn til byggeplassen. I hallen er det blant annet 23 meter lange betongdragere. Det var litt av en jobb å frakte dem gjennom sentrum og heise dem på plass. Logistikk var derfor en utfordring, men det gikk veldig bra.

Berntsen sier de løste logistikkutfordringene med grundig planlegging.

– Vi koordinerte tidspunktene for når lastebilene skulle kjøre inn og ut av Oslo, og planla nøye trafikken på og rundt selve byggeplassen. Vi etablerte blant annet en egen anleggsvei, og en følgemann fulgte lastebilene inn og ut, sier hun.

350 elever ved byggeplassen

Samtidig med arbeidene med den nye flerbrukshallen, pågikk også totalrehabilitering av hovedbygget på Uranienborg Skole.

Rundt 350 elever gikk på skolen mens arbeidene pågikk for fullt.

– De største elevene hadde blitt flyttet til Hartvig Nissens skole, men barna fra første til fjerde trinn gikk fortsatt på skolen. Horntvedt sier mange foreldre var bekymret for at det skulle sprenges og foregå anleggstransport så nære skolen. Vi har derfor hatt mye fokus på sikkerhet, og god kommunikasjon med både elever, foreldre, lærere og naboer, sier Horntvedt.

Hun sier de informerte kontinuerlig om status i byggeprosessen på nettsidene til skolen, og om hva som skulle skje den kommende måneden. Samtidig informerte de om alt fra adkomstveier til støy.

– Vi sprengte aldri når det var barn i skolegården. I tillegg fikk lærerne og skolens ledelse SMS-varsling 30 minutter før hver sprenging. Vi sørget også for at det aldri var massetransport i området klokken 8.30 da de 350 elevene kom til skolen med foreldrene sine. Når det var lastebiler i området i skoletiden, sørget vi for at elevene ble fulgt av vakter. Vi hadde alltid kontroll på barna, og det oppsto ingen uheldige situasjoner, sier Berntsen.


Flere prosjekter