Unntak fra kjøre- og hviletid etter Arna-avsporingen

Vegdirektoratet har gjort midlertidig lemping i kjøre- og hviletidsreglene for sjåfører som er berørt av togavsporingen ved Arna Stasjon utenfor Bergen.

Endringen gjelder fra tirsdag 26. mars til og med 5. april, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Unntakene innebærer at den daglige kjøretiden ikke skal overstige 10 timer, mens den ukentlige kjøretiden ikke skal overstige 60 timer. Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker skal ikke overstige 100 timer.

Disse unntakene gjelder kun godstransport som er på vei mellom øst og vest som er direkte berørt av stengingen av Bergensbanen ved Arna stasjon.

– For kjøretøy med digital fartsskriver generasjon 1, må føreren angi start og sluttsted på en utskrift fra fartsskriver. For kjøretøy med SMART fartsskriver, vil GPS-posisjonen bli avmerket når føreren angir start- og sluttland, heter det videre i meldingen.

Bakgrunnen er at all togtrafikk mellom Bergen og Vaksdal er stengt etter at et godstog sporet av sist fredag kveld ved Arna stasjon.