Nye Stavanger Universitetssykehus (SUS). Foto: Helse Stavanger
Nye Stavanger Universitetssykehus (SUS). Foto: Helse Stavanger

Unngikk rettssak etter oppdrag på Nye SUS

Helse Stavanger og Backe Rogaland har blitt enige om i underkant av 70 millioner kroner som fullt og endelig oppgjør for alle krav, og begge parter gir uttrykk for at de er tilfredse med å ha unngått rettssak.