Universitetsgata 2

Universitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien Universitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUniversitetsgata 2 i Oslo, 1.10.2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Skanskalogo

Skanskalogo

Aaselogo

Aaselogo

RKK

RKK

Aas-Jakobsen

Aas-Jakobsen

AJL

AJL

FokusRådgivning

FokusRådgivning

Bright

Bright

Profilteam

Profilteam

ØstlandskeRengjøring

ØstlandskeRengjøring

Schneiderlogo

Schneiderlogo

Hesselbergtak

Hesselbergtak

Wallit

Wallit

Byggogmal

Byggogmal

Optimeralogo

Optimeralogo

HeibergTveter

HeibergTveter

Lefdal

Lefdal

NorskEpoxy

NorskEpoxy

Landemerket med sine 17 etasjer ved St. Olavs plass, vil fra gateplan stort sett fremstå med en uforandret karakter. De store endringene ligger i en fullstendig omstrukturering og ombygging av byggets indre. Målet er å skape et miljø med kontor- og møteromsfasiliteter og ulike servicetilbud for små og store IT-selskaper, som ser fordeler av å dra veksler på hverandres kompetanse.

Fakta

Prosjekttype: Kontorer og serveringssteder

BTA: 26.000 kvadratmeter

Byggherre: Entra

Prosjektledelse: SQM og Aase Prosjekt

SHA, KU og KP: RKK Rådgivning

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktsum eksklusive avgifter: 638 millioner kroner

Arkitekt: MAD Arkitekter

Interiørarkitekt: Krohnark

Rådgivere: RIB: Aas-Jacobsen l RIVA, RIV og RIByFy, RIAKU (bygningsakustikk og ekspert tilfluktsrom: Norconsult l RIE: Heiberg & Tveter, Luminator l RIBR: Fokus Rådgivning l RIAKU utvendig: Rieber Prosjekt l RIV: AJL l BIM: Skanska Teknikk

Underentreprenører og leverandører: Mur og puss, utvendig maling: Bygg & Mal l Ventilasjon: Energima l Rør: Assemblin l Elektro: Lefdal Installasjon l Automasjon: Skagerak ITB l Brannmaling: Christiania Brannteknikk l Himlinger: Acusto l Parkett: Bo Andrén l Karuselldører: Boon Edam l Trapper og rekkverk: EMV Construction l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Branntetting: Firesafe l Branngardiner / røykluker: Haby l Tekking: HesselbergTak l Automasjon: Schneider l Heis: Otis l Glass: Profilteam l Flis: Mur og Flisarbeid l Høydearbeider: Høyden l Elektro: Lefdal Installasjon l Maler: Malercompagniet l Lås og beslag: Låssenteret l Rivearbeider: Øst-Riv, LBU l Ståltrapper: Skanska Stålfabrikken l Belysningsløsninger: Luminator l Gulvbelegg: ATG l AV-løsninger: Bright Norway l Faste innredninger: Buskerud Spesialinnredning, Skeie, SOA l Storkjøkken: Myhrvold l Akustikkvegger: Wall-it l Industribelegg og gulvsliping: Norsk Epoxy l Gulvbehandling og slipte betonggulv: Betongforsegling l Skilting: Focus Neo l Rullegitter/sjalusi: Haby l Rekkverk: Nordic Railing l Byggrenhold: Østlandske Rengjøring

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Målet er en teknologi-HUB med IT-bedrifter som leietakere. Alt er bygget opp rundt kunnskapsdeling og aktiviteter mellom bedriftene. Bygget inneholder en del ganske ordinære kontorarealer, men også store konferanse- og expo-områder, der det er lagt opp til samhandling, og å kunne møtes på tvers. Man kan leie en etasje med 60 arbeidsplasser, eller helt ned til et dagspass der man har tilgang til en kontorpult, kantine og møterom, forklarer innleid prosjektsjef i Entra, Fredrik Helmen fra SQM.

Under konseptnavnet Rebel skal Universitetsgata 2 være et dynamisk kraftsentrum der næringsliv, akademia og det offentlige kan møtes. I tillegg finnes i alt seks serveringssteder, kaffe- og vinbarer og sågar et eget mikrobryggeri.

Historien

Universitetsgata 2 ble bygget som hovedkontor for Televerket, og er blitt til gjennom to byggetrinn, ferdigstilt i 1962 og 1971. Over en base i tre etasjer på hjørnet av Universitetsgata og Pilestredet, kneiser et 17 etasjers høyt tårn til værs. I de tre etasjene under bakken var det et større parkeringsareal og tekniske rom. Med en rekke ulike leietakere er det med ujevne mellomrom gjort flere endringer og oppgraderinger, deriblant en ny fasadeutforming i 2003.

For Entra var den aldrende bygningsmassen med mørke arealer i basen, krevende å gjøre om til gode arbeidsplasser, tilpasset dagens forskrifts- og miljøkrav og markedets forventninger. Noe måtte gjøres.

Sebastian Berg og Ingrid Danielsen er to av mange (noen nevnt, i hvert fall ikke alle glemt) i MAD Arkitekter som i flere år har jobbet med en ny utforming av U2. De forteller at det viktigste var å åpne opp og trekke lys inn i de tidligere mørke arealene. Entra ønsket å fjerne p-plassene, derfor skulle U1 og U2 programmeres til utleiebare arealer.

Det er gjort to hovedgrep; det er laget et stort atrium ved å skjære ut to betongdekker i basen. To var allerede fjernet i en tidligere ombygging. – Det er også dannet et logistisk knutepunkt ved å etablere et glassbygg i bakgården. Ved å lage en stor utsparing, bindes utstillingsarealene i U1 sammen med auditoriene i Telenorblokka i Munchs gate, forteller Danielsen.

Byantikvaren har Universitets-gata på sin gule liste, og hadde derfor lagt klare føringer på hva som skulle bevares.

– Det var først og fremst fasadene mot gaten og mot bakgården, i tillegg til enkeltelementer i resepsjonen. Her er spilekledningen, skifergulvet og naturbetongen på veggene beholdt. Hovedtrappa i terrazzo er også urørt. Det er etablert en ny inngang mot Pilestredet, det er satt inn bredere dører for å tilfredsstille moderne funksjonskrav, sier Berg.

Som konsept er Rebel nytt her i landet, men det var viktig å ta vare på historien i bygget. – Eksisterende materialer og elementer har blitt tatt vare på, så lenge det er praktisk mulig. Inn til hovedtrappene var det glassdører og glassfelt, men med moderne brann- og lydkrav var det umulig å beholde dem i de originale posisjonene. Derfor er de brukt som frittstående romdelere. Også gamle teakdører er omplassert, og auditoriestolene er rengjort og brukt på nytt, forklarer Berg.

– Det var et komplekst rehabprosjekt, der vi gjennom en lang og viktig samspillsfase med Skanska hadde behov for å bearbeide prosjektet ytterligere, sier Helmen. – Vi skulle også treffe på interiør og valg av detaljer, og hvor de forskjellige funksjonene skulle plasseres. Vi hadde tid til å lage et godt produkt, og fikk avklart mange risikoelementer, sier han. For Skanskas del ble samspillsfasen konvertert til en 8407-kontrakt.

Prosjektet ble ledet av Oddbjørn Harbak frem til sommeren 2020. Kenneth Blåfjell, prosjektdirektør i Skanska, fikk gleden av å stå ansvarlig det siste året. Han forteller at det var nok av utfordringer knyttet til å oppgradere et gammelt kontorbygg beregnet for datidens funksjoner. Ikke minst var logistikk og minimal lagringsplass krevende.

– Vi kunne ikke ta inn store kvanta samtidig, forteller Blåfjell. – De eksisterende heisene er brukt til vertikal logistikk. På grunn av maksimal rørlengde, skar vi hull i det ene heistaket for å kunne benytte mer enn bare heiskupeen.

– Det har vært mange konstruktive endringer på eksisterende konstruksjon. De gamle standardene var ikke bygget for den bruken som er i dag. Når vi nå endrer bruken, ble det også behov for forsterking. Det er brukt både stål og karbonforsterking, mens atriet i glassgården er pelefundamentert. Men de største transformasjonene var i basen, der det er skåret ut dekker, og laget atrier med to kryssende ståltrapper.

Hengende trapper

Etter at dekkene var åpnet skulle ståltrappene, produsert av Skanska Stålfabrikken i Trondheim, på plass. De ble transportert hele med semitrailer til Oslo. Med hjelp av kran og «rå trøndersk kraft» ble de løftet av bilene, og transportert inn via den tidligere porten til p-kjelleren. Deretter ble de heist og lirket på plass enten med en edderkoppkran eller med taljer.

For å understreke og forsterke overlyset fra glasstaket over atriet, ble det valgt en speilende folie på utsiden av glassrekkverket på de to ståltrappene. Den sprer både lys og speilbilder rundt i arealet. – Speilfolien reflekterer kun utsiden, og skjuler sprinkling i vangene. Når man går i trappa virker den ganske røff, der synes stålet og betongen. Stålet i trappa er kun behandlet med Owatrol, sier Danielsen.

– Trappa er som et moderne futuristisk monument, supplerer Berg. – Vi har forsøkt å spille på den originale kvaliteten som var i bygget tidligere. Mye av det som er tilført er mørkt treverk og sort råstål. Kjernen i utformingen er kombinasjonen av fortiden – historien i bygget og det fremtidsrettede som Rebel står for.

De lave himlingshøydene fordrer synlig teknikk og åpne installasjoner. For å anskueliggjøre størrelser og kompleksitet i de cirka 26.000 kvadratmeterne (BTA), remser Blåfjell opp: det er 83 tekniske rom, 29 aggregater, 660 reguleringssoner, og desentraliserte anlegg for hver etasje.

Det er etablert en ny brannmannsheis i 20 etasjer inkludert rehabilitering av eksisterende heissjakt. Bygget består av seks heiser og fire andre løfteanordninger. I tillegg til de seks eksisterende trappene er det etablert seks nye. Tilfluktsrommet er bygget om til vinbar og vinkjeller.

Dessuten er det seks spisesteder og kurs- og konferansesenter med fem ulike auditorier og over 20 møterom. Konferansedelen er dimensjonert for 800 personer.

– Brann og rømning, og oppgradering av eksisterende bæresystem med brannhemmende maling, blir krevende når det er så store endringer. De tekniske entreprisene utgjør en betydelig andel av selve totalentreprisen, bekrefter Blåfjell.

«Hollywoodbil» og skrå bar

Arkitektene forteller at åpningene i strukturen gjorde det mulig å ta i bruk større arealer enn det som var i bruk før. I U1 og U2 er det utstillingsarealer, kjøkken, spisesteder, auditorier og garderober. Bortsett fra en sjelden DeLorean, bilen fra Tilbake til Fremtiden-filmen, som står plassert nederst i atriet, er bilparkeringen borte. I stedet er det svært mange plasser for sykkelparkering i underetasjene. Det var lenge knyttet usikkerhet til hva den sirkelformede nedkjøringsrampen fra U1 skulle benyttes til.

– Det ble foreslått en bar. Vi måtte tenke smart for å løse den nye bruken sammen med nye krav, opplyser Berg. Hele gulvet ble støpt opp for å legge inn hvilereposer (trappeavsatser, journ. anm.). Baren, som skal ha en 17 meter lang bardisk og 250 sitteplasser, måtte selvfølgelig få navnet Skråplanet.

Universitetsgata 2 er et samarbeid mellom Skanska i Oslo og Skanska Region Midt-Norge. Det innebar at cirka en tredel av arbeidsstokken har ukependlet til Oslo, som igjen betyr at prosjektet har vært bemannet flere timer i døgnet enn normalt. Driften var fra kl. 06.30 til kl. 21., der ukependlerne jobbet kvelder og personell fra Oslo jobbet lørdager.

– De siste ti månedene har vi kunnet ha produksjon seks dager i uken. Færre personer samtidig kunne utføre mer arbeid på større plass. Med normal drift hadde vi ikke fått det til. Vanligvis har vi en sluttspurt de siste to-tre månedene. Her har det vært de siste 12 månedene, som skyldes både kompleksiteten i prosjektet og pandemien. Uten samarbeidet med Region Midt-Norge hadde vi ikke kunnet ferdigstille prosjektet som vi har gjort, understreker Blåfjell.

Hele verktøykassa i bruk

– Her har vi virkelig kunnet dra veksler på alle våre interne ressurser og samlet kompetanse i hele Skanska, inkludert våre datterselskaper. Et godt samarbeidsklima mellom oss og Entra har forplantet seg nedover, også med rådgivere og arkitekter. Dette har utvilsomt vært det mest krevende og mest komplekse prosjektet jeg har jobbet med. Men også et av de mest hyggelige, avslutter Blåfjell.

– Her bygger vi et bygg som er skreddersydd for ett formål. Vi går ut i markedet med et nytt konsept, det er alltid en risiko for hvordan dette vil bli mottatt i markedet, sier Helmen.

Han forteller at koronasituasjonen gjorde at det ikke var mulig med ordinære visningsrunder. Visningsrunder ble gjennomført på kveldstid, da det var mindre personell på byggeplassen. – På tross av dette har Universitetsgata 2 blitt veldig godt mottatt. De store kontoretasjene er nesten fullt utleide.