Undres over byggestans

Eiendomsmeglere i Follo som Østlandets Blad har vært i kontakt med stiller seg undrende til at boligprosjektet på Monsrud i Ski er stanset.

Brått og uventet før påske stanset NCC boligprosjektet sitt på Monsrud i Ski. Både meglerfirmaet Exact Follo og de 26 kundene som hadde skrevet kontrakt fikk overraskende hvert sitt likelydende brev i postkassen, skriver Østlandets Blad. Eiendomsmeglere i Follo synes det er rart at NCC har stanset prosjektet til tross for at de har solgt bra. Utbyggere sikrer seg vanligvis et visst salg før de setter i gang byggeprosjekter. Det har også NCC gjort i forbindelse med prosjektet på Monsrud. - NCC har kjøpt eiendommen på Monsrud for over 34 millioner kroner, og forventer en viss lønnsomhet i prosjektet. Det kan spekuleres i om utbygger har glemt noe i regnestykket, sier Morten Floberghagen i Postbanken Eiendomsmegling i Ski. Han ser ikke bort fra at prosjektet er stoppet fordi det er feil priset.