Administrerende direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg. Foto: Undervisningsbygg

Undervisningsbygg bygger for ti milliarder i Oslo

Undervisningsbygg Oslo KF vil bygge skoler for rundt ti milliarder kroner frem mot 2020.

Omtrent 40 leverandører fikk høre om mulige skoleprosjekter i Oslo i årene som kommer da Undervisningsbygg denne uken inviterte til informasjonsmøte, heter det i en pressemelding fra Undervisningsbygg.

– Vi planlegger skoleprosjekter for ti milliarder kroner i perioden 2017 – 2020. Vi har strenge krav til miljøvennlige løsninger, og ønsker å være et forbilde i bransjen for grønnere bygg, sier administrerende direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg i meldingen.

Oslos befolkning vokser stadig, og behovet for flere skoleplasser er stort også i fremtiden.

–- Vi har politikere som satser både på nye skolebygg og oppgradering av eldre bygg. Dette gir oss som byggherre god forutsigbarhet og gjør oss forhåpentligvis attraktive i markedet, uttaler Undervisningsbygg-direktøren.

Informasjonsmøtet tok for seg 16 større og mindre skoleprosjekter i Oslo, diverse kapasitetsutvidelser og rehabiliteringsprosjekter.

– Vi ønsker en god dialog med bransjen og er spesielt opptatt av et seriøst arbeidsliv og arbeidet mot sosial dumping, uttaler juridisk direktør i Undervisningsbygg, Terje Stepaschko.

– Det betyr blant annet aktiv bruk av lærlinger og fagarbeidere i våre byggeprosjekter, fortsetter han.

Oslo kommune vedtok nylig nye seriøsitetskrav for sine utbyggingsforetak, som blant annet omfatter krav om lærlinger, fast ansatte og fagarbeidere.