Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Undersøkelse: Færre sier de kjøper svart arbeid

Stadig færre sier de kjøper svart arbeid, viser en fersk undersøkelse. De som fortsatt gjør det, oppgir pris, vennetjenester og at det er enkelt som årsaker.

92 prosent av de rundt 2.000 spurte svarer nei på spørsmål om de har kjøpt svart arbeid de to siste årene. 6 prosent svarer ja, mens 2 prosent sier at de ikke er sikre.

Etter å ha fått opplyst definisjonen på svart arbeid, svarer en litt høyere andel – til sammen 8 prosent – ja til at de har kjøpt svart.

Andelen som kjøper svart, har falt klart de siste årene. Går man tilbake rundt ti år i tid, til 2009 og 2011, svarte henholdsvis 17 og 16 prosent ja.

Det er Opinion som har gjort undersøkelsen på oppdrag for Skattetaten. Den ble lagt fram under et seminar i regi av Samarbeidet mot svart økonomi, som blant annet består av Skatteetaten, NHO, LO og KS tirsdag.

Motivert av pris

Det er blant dem som har kjøpt vaskehjelp-/renholdstjenester, at flest oppgir at de har kjøpt svart (14 prosent). Dette var også i 2018 den tjenesten med høyest andel svart kjøp, men den gang var andelen oppe i 29 prosent.

13 prosent av dem som har kjøpt barnepass, kjøpte dette svart, mens 9 prosent har kjøpt snekkertjenester svart.

Andelen frisørkunder som kjøper dette svart, er på 3 prosent. Men siden dette er en tjeneste svært mange kjøper, er det likevel den bransjen som flest kjøper svart fra.

De som har kjøpt svart arbeid, ble også bedt om å oppgi de viktigste årsakene til dette. 41 prosent svarte at det var billigst, 32 prosent sa at de så på det som en vennetjeneste, og 19 prosent svarte at det var enklest.

For øvrig sa blant annet 9 prosent at det ikke var mulig å få utført arbeidet hvitt, og 8 prosent sa at de først skjønte at det var svart arbeid da de skulle betale.

Bekjente

I forbindelse med undersøkelsen har Opinion også gjort en kvalitativ analyse, hvor 20 personer med variert bakgrunn har forklart seg mer inngående om hvorfor de valgte svart.

Denne gruppen trakk også fram muligheten til å spare penger som en hovedmotivasjon, og flere av dem viste også til at jobben ble utført raskere.

De fleste svarte at de fikk arbeidet utført av folk de kjente, eller som de fikk kontakt med via personlig nettverk.

Ubehagelig

Det var også forskjeller innad i denne gruppen. Noen av dem følte seg tvunget til å velge svart fordi de ikke fant andre til å gjøre jobben, og flere av dem svarte at de var veldig ukomfortable med det.

Samtidig syntes noen av dem at det var ubehagelig å kreve at arbeidet ble gjort hvitt, for eksempel når de fikk utført frisørtjenester av en venn.

En annen, og dominerende, andel av gruppen var dem som gjorde det mer bevisst, og som ikke hadde samme moralske kvaler ved det, viste den kvalitative undersøkelsen. Disse jaktet ofte aktivt den laveste prisen og mente i større grad at valget var rettferdiggjort.

– Ikke interessert

Også den kvantitative undersøkelsen, hvor 2.000 personer er spurt, gir innblikk i hvordan holdningene til de som kjøper svart skiller seg ut.

De rasjonaliserer blant annet valgene sine ved at de i større grad enn andre mener det er akseptert i samfunnet, og at det er ok hvis det er snakk om jobb i hjemmet. De mener også i større grad at firmaer ikke er interessert i gjøre småjobber i private hjem.

– De som ikke kjøper svart, legger større vekt på samfunnsaspektet ved det å betale skatter og avgifter, skriver Opinion i presentasjonen av undersøkelsen.