Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

Undersøkelse: Byggenæringen holder hjulene i gang, men er bekymret for ordrereserven

NHOs medlemsundersøkelse viser at det er små endringer siden før påske for byggenæringen.

Fakta fra undersøkelsen

* 70 prosent har lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset

* 61 prosent har fått varsel fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser

* 47 prosent har fall i omsetningen

* 34 prosent svarer at de har permittert ansatte.

* 13 prosent opplever en reell fare for konkurs som følge av Korona

* 9 prosent har planer om oppsigelser

– Det kan se ut som at bedriftene klarer å holde hjulene i gang, selv om produksjonen er noe redusert, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Sandnes peker på at det vil være store forskjeller mellom ulike bransjer og regioner i landet.

– En tredel av bedriftene i undersøkelsen svarer at de har permittert ansatte helt eller delvis, mens hele 70 prosent opplever lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset, sier Sandnes via BNLs nettsider.

I privat og servicemarkedet tror Sandnes at mange kanselleringer skyldes en redsel for smitte, men også at kundens egen økonomi er mer usikker.

– Det er viktig å presisere at byggenæringen tar smittevern på alvor og bidrar i den nasjonale dugnaden mot smittespredning. Vi skal passe på våre folk, og kundene våre. Det skal være trygt å bestille håndverker. Derfor har vi sammen med våre bransjer også laget gode smittevernsveiledere både til bedrift og kunde, sier han.

En av de store bekymringene er ordrereserven.

- Dagens produksjon ble avtalt før krisen rammet Norge, næringen trenger nye kontrakter nå. Det vil derfor være helt avgjørende om vi skal klare å holde hjulene i gang at blant annet kommunene blir styrket slik at vedlikeholdsprosjekter som gagner hele samfunnet kan igangsettes, sier han.

Et av de nye spørsmålene i undersøkelsen er knyttet til omsetning.

Jon Sandnes. Foto: BNL/Moment studio

– Nesten halvparten av bedriftene i næringen svarer at de har hatt fall i omsetningen. Byggenæringen blir rammet hardere på sikt enn mange andre næringer. Derfor er det viktig å få på plass tiltak nå for at vi skal klare å fortsette å holde hjulene i gang over sommeren, sier han.

Last ned presentasjon av tallene