I arbeider med den nye læreboken ble Harald Norem overrasket over hvor stor usikkerhet det er i beregningsmetodene som blir brukt. Foto: Mona Sprenger/VA-forum

Underrapportering av regn kan få konsekvenser for veiene

En ny lærebok om overvannshåndtering og veidrenering anbefaler at dimensjonerende nedbør bør ganges med to til tre i forhold til dagens statistikk.

Det skriver VA-forum i en artikkel.

Det er meldt inn skader for 100 millioner kroner etter flommen i Sør-Norge denne høsten. I mai var det et tørkerammet Trøndelag som ble rammet, da et område mellom Oppdal og Rennebu ble rammet av en kraftig regn- og haglskur. Men dette uværet det ble ikke registrert av de offisielle nedbørmålerne, skriver VA-forum.

Ifølge lokalavisene var det to private registreringer, €n med over 40 millimeter på en time, og en med 55 millimeter på 45 minutter.

– Dette betyr at det var snakk om mer enn en 200-årshendelse, og uten at offisielle målere har fanget opp dette, sier Harald Norem.

Norem er pensjonist og professor i veibygging, og har bidratt i arbeidet med den nye læreboken «Håndtering av overvann og drenering av veier».

Norem mener at hendelser som da en mindre elv gravde seg under E6 på grensen mellom Oppdal og Rennebu og veien kollapset, er noe som man må kunne dimensjonere for.
–Det er noe vi skal dimensjonere for, for dette er det vi må kunne forvente, sier han.

Dette gjøres dog ikke i dag, mener Norem.
– Nei, og litt av utfordringen er at vi ikke har gode nok nedbørsdata. I dette tilfellet ble hendelsen fanget opp av en privatperson. Det er masse nedbør som ikke kommer med i statistikken. I den nye læreboken anbefaler vi derfor at dimensjonerende nedbør bør ganges med to til tre i forhold til dagens statistikk, sier han.

Norem mener det vil være et bedre grunnlag for riktig dimensjonering.

– Håndtering av overvann og drenering er en sentral kunnskap for å kunne bygge robuste veier. Denne kunnskapen er viktig i en periode hvor det forventes vesentlige klimaendringer. Her må vi tenke nytt, understreker han.