Ulsetstemma Næringspark

Fra venstre: daglig leder Andreas Gut, prosjektleder Inge Olav Skåden og byggherre Roald Toppe.

Ved Salhusvegen i Åsane har Helgesen Tekniske Bygg ført opp et avansert kombinasjonsbygg på 8.500 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Salhusvegen, Åsane

Prosjekttype: Nybygg, kombinert næringsbygg

Bruttoareal: 8.300 kvadratmeter

Tiltakshaver: Ulsetstemma Næringspark (eid av Åsane Sand og Singel)

Leietakere: BaRe, Steinsenteret, Hausken Tekniske

Byggherrerepr: Siv ing Bjarte Fyllingen

Totalentreprenør: HTB

Arkitekt: HTB og Holon arkitekter

Rådgivere: RIB: H2 Byggeteknikk l RIV: GK Inneklima l
RIKjøling: Thermoconsult l RIBr: Firesafe l cRIVA og RIVei: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Fjellsikring: Wimo l Grunnarbeider: Åsane Sand og Singel og Vestafjell l Betongarbeid: Hansen & Eknes l Betonggulv: Industrigulvspesialisten l Taktekking: Fløysand Tak l Alu/glass fasade: Gjesdal Aluminium l Fendring: Vevle Mek Verksted l Tømmer: Åsane Byggmesterforretning l Maling, gulvbelegg og flisarbeid: Espetvedt & Graawe l Rørlegger, pumpestasjon og sprinkler: Mjelstad & Stokke l Elektro: M Thunestvedt l Ventilasjon: GK Inneklima l Kjøleanlegg og SD-anlegg: IAC/ Coolteam l Luftgardin: Norsk Lagerstandard l Løfteplattform: Cibes l Lås og beslag: Lockit l Port og lastesystem: Assa Abloy

I første etasje i Ulsetstemma Næringspark har BaRe (del av Bama) en terminal på 5.000 kvadratmeter for frukt og grønnsaker, hvor 4.900 kvadratmeter er nedkjølt areal. I andre etasje skal Steinsenteret, Åsane Sand og Singel og Hausken Tekniske inn til høsten. I tillegg er det 1.300 kvadratmeter parkering på taket av første etasje.

Ulsetstemma Næringspark er eid av Åsane Sand og Singel, som også er leietaker via datterselskapet Steinsenteret. Bygget er tegnet av Helgesen Tekniske Bygg (HTB) og Holon Arkitekter (tidligere OG arkitekter), og er ført bygget opp i en totalentreprise. Byggestart var i uke 23 i 2019 og bygget stod ferdig 1. april i år.

Solid og avansert

Prosjektleder Inge Olav Skåden i HTB forteller at den største utfordringen i prosjektet var en krevende byggesak, som løste seg med god hjelp fra kommune og fylke.

– I første etasje er det et meget avansert kjølesystem og siden det skal være butikk for steinprodukter i andre etasje må bygget ha kraftig bærekonstruksjon, sier Skåden.

Skåden sier at bygget er prosjektert i 3D og at de har benyttet seg av BIM.

100 tonn daglig

Daglig leder Andreas Gut i BaRe frukt og grønt Bergen sier at på 4.900 kvadratmeter nedkjølt areal (enten 2-4 grader eller 14-16 grader) skal cirka 100 tonn fersk frukt og grønnsaker inn og ut daglig. BaRe leverer alt i frukt og grønt til Rema i gamle Hordaland. Det vil si 150 vareslag med bananer som største enkeltprodukt. Lageret har sju dagers ukentlig drift og åtte distribusjonsbiler. Lagerhallene er uten innredning og har en fri høyde på 5,8 meter. Kjøling skjer stille og er basert på CO2 og isvann. Kald luft slippes ned fra enheter som henger i himlingene. I den ene enden av bygget er det to losseporter og åtte lasteporter. Alle portene har værtetting. BaRe holdt tidligere til på Minde, men valgte å flytte på grunn av ulemper som vil komme med Bybanens fjerde byggetrinn. Gut berømmer HTG og Skåden for godt samarbeid om løsninger.

Drive-in lager

Roald Toppe i Åsane Sand og Singel og Steinsenteret sier at sistnevnte skal flytte inn i andre etasje i bygget i oktober i år.

– Bygget ser flott ut og på 3.500 kvadratmeter får vi butikk, utstilling og drive-in lager for stein, fliser og ovner. Kundene kan handle tørrskodd, sier Toppe.

Han berømmer HTB for å ha ført opp et komplekst bygg kort tid samtidig som det har vært og med god stemning i prosjektet.

100 meters fasade

Utvikler Daniel Kleiveland i HTB forteller at Holon Arkitekter (tidligere OG Arkitekter) fikk oppdrag å tegne fasader for Ulsetstemma Næringspark.

– Utfordringen med prosjektering av fasader var store slette veggflater nesten uten vinduer og fasade langs Salhusvegen som er nesten 100 meter lang, sier Kleiveland.

Det var brukt to farger på fasader for å dele flater og gi inntrykk at bygget er mindre enn det virkelig er. I tillegg ble deler av fasade delt i vertikale striper som ble deretter vippet ut. Disse var noe utfordrende å få til å henge i løse luften. Det gir skyggespill på fasade om dagen og deler fasaden optisk i flere elementer. I nisjer under elementene er det montert lys som belyser bygget om natten.

– Målsetting med valgte materialer på fasader var at de skulle gi moderne og elegant utrykk. Samtidig skulle være lett å holde ren og like fin over tid som i begynnelsen, sier Kleiveland.

Betong og stål

Tomten ved Salhusvegen er på 16 mål og har fjellgrunn. Det er sprengt ut cirka 31.000 kubikkmeter faste masser.

Bygget har tilnærmet rektangulær form. Bakveggen og gulvet i første etasje er plasstøpt. Gulvet er stålglattet. Resten av første etasje består av betongelementer. Andre etasje har bærende konstruksjon av stål. Etasjeskille mellom første og andre etasje er av hulldekker. Taket har q-dekker som er isolert og tekket. Fasadene består av sandwichelementer. Kjølehallene er bygd som rom-i-rom. Det er faste himlinger i haller og systemhimlinger i kontorer.

Det var viktig for byggherren å få et vedlikeholdsvennlig bygg. Det er 100 millimeter PIR kjøleromsvegger i veggene i hallene og 200 millimeter steinull i ytterveggene. Taket har en U-verdi på 0,18. hele bygget er sprinklet. Uteområdene er asfaltert og brukes til parkering.

Overskuddsvarme

Ulsetstemma næringspark er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med gulvvarme og radiatorer og er basert på overskuddsvarme fra kjølingen i bygget. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning.

55 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Bygget er ført opp uten fraværsskader.