Ulovlig asfaltdeponi rett ved drikkevann

En grunneier ved Kristiansands drikkevannskilde Tronstadvann har ulovlig deponert opp mot 80 kvadratmeter asfalt rett ved vannet.

Fædrelandsvennen forteller at representanter for Songdalen kommune nylig var på befaring på plassen, og at de forlanger at grunneieren rydder opp.

Songdalen-ordfører Johnny Greibesland mener det er totalt uakseptabelt, og poengterer at vannet er drikkevannskilde til 60.000 mennesker.

Grunneieren, som ikke blir navngitt, sier til samme avis at det dreier seg om små mengder asfalt blant annet byggeavfall. Han mener også at det ikke er hans ansvar å undersøke fyllingen.

Tore Egeland hos Fylkesmannen i Vest-Agder mener deponiet er et klart lovbrudd, men sier at hvor stor forurensing det blir avhenger av hvor gammel asfalten er .