Styret for Oslo universitetssykehus (OUS) vedtok i 2022 endelige planene for det nye Rikshospitalet, et nytt Aker sykehus og nedlegging av Ullevål sykehus. Ullevål-tomten skal etter planen selges til boligformål. Foto: Lise Åserud / NTB
Styret for Oslo universitetssykehus (OUS) vedtok i 2022 endelige planene for det nye Rikshospitalet, et nytt Aker sykehus og nedlegging av Ullevål sykehus. Ullevål-tomten skal etter planen selges til boligformål. Foto: Lise Åserud / NTB

Ullevål-aksjonister vant i Høyesterett – får saksøke staten

Høyesterett har gitt aksjonistgruppen «Redd Ullevål sykehus» rett til å saksøke staten for å bevare Ullevål sykehus.

Etter nederlag i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, godkjente Høyesteretts ankeutvalg denne uken at saken skal behandles av Oslo tingrett, melder Rett 24.

Aksjonistene ønsker å få kjent reguleringsplanene for Rikshospitalet og Nye Aker sykehus ugyldige for å hindre at Ullevål sykehus legges ned.

Staten argumenterte med at aksjonistgruppen med rundt 1000 medlemmer var for ad hoc til å ha partsevne, men det var ikke Høyesterett enig i.