Ullerål skole

Øverst fra venstre: Anleggsleder Ingemar Olsson og daglig leder Philip van de Velde i Betonmast, prosjektleder Arne Andersen i Ringerike kommune og prosjekt- og byggeleder Knut Magne Mork i P7 Prosjekt. Nederst fra venstre: Prosjektleder Magnus Dæhli og prosjekteringsleder Finn H. Strømsvik i Betonmast og Nina Solli fra Teknisk Forvaltning Utbygging og rådgiver Magnar Ågotnes i Ringerike kommune.

Ullerål skole i Hønefoss åpner dørene for om lag 600 elever i august. Den flunkende nye skolebygget erstatter både gamle Ullerål skole, som nå er jevnet med jorden, og Hønefoss skole.

Fakta

Sted: Ullerål i Hønefoss

Prosjekttype: Barneskole med flerbrukshall

Bruttoareal: 9.100 kvadratmeter

Byggherre: Ringerike kommune

Totalentreprenør: Betonmast Ringerike

Kontraktsum eks. mva: 180 millioner kroner

Arkitekt: L2 Arkitekter

LARK: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIBfy, RIA, RIBr, RIEn, RI Lys, BREEAM og ITB: Erichsen & Horgen l RIB: Will Arentz l RIV: AFRY Norge l RIE: Norconsult l RIVA: Cowi l BIM-modellering: C3 BIM

Underentreprenører og leverandører: Prefab: Spenncon l Grunn- og utomhusarbeider: Isachsen Anlegg l Terrazzo: StoCretec Flooring l Trapper og rekkverk: Midthaug l TRP-tak og tekniske rom på tak: Borg Bygg l Limtre: Splitkon l Flisarbeider: Stryken og Gudbrandsen l Parkett: Norgesgulv l Vinduer: Lian l Innerdører: Swedoor l Porter: Windsor Door l Alu-dører og zip screens: Umbra Produkter l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Certego l Taktekking: Protan Entreprenør l Blikkenslager: Profilmontering l Blendingsgardiner: Hønefoss Lyd l Glassfelt: Viken Fasade l Maling og gulvbelegg: ATG l Systemhimlinger: Bærum Byggmontering l Foldevegg: Trysil Byggprodukter l Spilevegger/-himlinger, finervegger: Otretek l Fast innredning: Harald Krogsæter l Sportsgulv og hallinnredning: Egas Sport l Taktil merking, foliering og skilting: Solvang´s Dekorbyrå l Rørlegger: Randsfjord Rørservice l Ventilasjon: Bryn Byggklima l SD-anlegg: SRO l Elektro: Krøderen Elektro l Heis: Heisplan

Når elevene på Ullerål skole tar i bruk sin nye skolegård i august, har de fått nesten hele ønskelisten sin oppfylt. Hinderløype, Zipline, trampoliner, klatretårn, ballbinge, 5er gressbane samt to asfalterte baner, som også kan islegges, til alt fra basketball om sommeren til ishockey om vinteren.

– Det er lagt mye arbeid i uteområdene. Elevene har vært involvert i planleggingen og kommet med ønsker. Det eneste på ønskelisten de ikke fikk var en Høyt & Lavt klatrepark, sier Knut Magne Mork, kommunens innleide prosjekt- og byggeleder fra P7 Prosjekt.

Han forteller at den i alt 27,5 mål store skoletomten også skal brukes som et nærmiljøanlegg for beboerne i lokalområdet. Det skal også skolelokalene.

– Den nye skolen inneholder blant annet en flerbrukshall med håndballstørrelse, som også kan deles inn i tre mindre gymsaler. Hallen skal leies ut etter skoletid, og bedre tilbudet til idrettslag og organisasjoner i kommunen. Det har også tribuneplass til 200 tilskuere, sier Mork.

– Skolen er også lagt opp slik at alle spesialrommene kan leies ut. Kulturskolen i kommunen skal blant annet bruke musikkavdelingen, legger han til.

Samlingsarena i midten

Det nye skolebygget er utformet som en åpen U-form. Den kan knyttes til det norrøne gudenavnet Ullr, som er opphavet til skolens navn. Flere av dørene er også utsmykket med norrøn skrift, runer.

Bygget er rundt 9.100 kvadratmeter stort, hovedsakelig fordelt på to etasjer. En liten del av det gamle skolebygget er imidlertid blitt bevart og rehabilitert. Den delen har tre etasjer.

Det er en sentral samlingsarena over to plan midt i bygget med store vinduer fra tak til gulv mot skolegården. Amfi, Black Box, bibliotek og kantine er integrert i dette sentralrommet, som fungerer som «skolens hjerte». To SFO-rom, ett for første- og andreklassinger og ett for tredje- og fjerdeklassinger, ligger også tett inntil.

Trinnarealene er lagt i to fløyer mot syd. Avdelingen for første til andre trinn og avdelingen for tredje til fjerde trinn ligger over hverandre i vestre fløy. Avdelingen med femte til sjuende trinn er fordelt over to plan i østre fløy. Adkomsten til uteområdene er også godt tilrettelagt fra klasseromsfløyene.

– De sju trinnene på skolen har hver sin del av bygget. Hver del består igjen av tre klasserom, tre grupperom og ett åpent trinntorg. De har også tilgang til et trinnamfi som de deler med ett eller to andre trinn, sier Mork.

Viktig for kommunen

I motsatt side av bygget er lærerarbeidsrom, personalrom, helseavdeling og administrasjonslokaler med forkontor og skolens ledelse.

– Vi har også tre mindre rom som skolen kan benytte til elevgrupper etter behov, sier han.

Mork forteller at skolen også har flere spesialrom.

– Det er ett rom for naturfag, ett for mat og helse og to for kunst og håndverk. Vi har også en egen musikkavdeling. Den består blant annet av Black Box, som kan brukes både som scene, musikkrom eller danserom, samt tre mindre øvingsrom, sier han.

Rådgiver Magnar Ågotnes i Ringerike kommune forteller at den nye skolen har plass til 600 elever, mens den gamle hadde plass til 350 elever.

– Kommunen har bygd ny skole både for å få mer kapasitet totalt og fordi store deler av den gamle bygningsmassen var utdatert og måtte fornyes, sier han.

– Hva betyr dette prosjektet for kommunen?

– Det er veldig viktig for kommunen. I tillegg til økt kapasitet, bidrar de nye lokalene til et mer fleksibelt og tilrettelagt undervisningsopplegg for elevene. Denne skolen, sammen med en ny skole på sørsiden av byen, sikrer elevene gode rammebetingelser for læring i mange år framover, sier han.

Innenfor tid og budsjett

Kommunen har i alt bevilget 340 millioner kroner til prosjektet. Betonmast Ringerike vant kontrakten på vel 180 millioner kroner etter en designkonkurranse med tre deltagere høsten 2017. Fra januar 2018 ble prosjektet utviklet i en samspillsfase med kommunen. De samarbeidet for å optimalisere skolebygget, uteområdet og utfordringer knyttet til trafikkløsningen rundt skolen.

Sommeren 2018 ble en totalentreprisekontrakt signert, og arbeidene med rivning av eksisterende skolebygg ble igangsatt.

– Rivearbeidene startet 25. juni. Vi begynte på østsiden av det gamle skolebygget, og jobbet oss gradvis videre derfra. Vi måtte også omlegge en del teknisk infrastruktur. Deretter startet grunnarbeidene i slutten av august, og betongarbeidene begynte i slutten av september. Vi hadde tett bygg månedsskiftet mellom april og mai i 2019. Det ble feiret med kranselag, som var en klar milepæl for oss, sier anleggsleder Ingemar Olsson i Betonmast Ringerike.

Han sier byggeprosessen har gått veldig bra, uten store utfordringer, og at de har holdt seg godt innenfor både tids- og budsjettrammer.

– Kommunen har satt en reell byggetid, og vi har jobbet etter grundige fremdriftsplaner. Det har bidratt til minimalt med overtid. Innvendige arbeider var «mekanisk» ferdige i februar, og etter det har det vært testperiode. Vi overleverte bygget med ferdigattest 1. juni, sier Olsson.

Miljøvennlig bygg

Det er lagt vekt på miljøvennlige løsninger og materialvalg, og prosjektet oppnår sertifiseringsnivå GOOD etter standarden BREEAM NOR.

– Vi har hatt mye fokus på energieffektivitet. Tetthetsmålinger i bygget viser en verdi på 0,19. Det er ekstremt bra, og et viktig tall med tanke på fremtidig energibruk, sier Mork.

Fasaden består av kortreist royalimpregnert tre med spiler i varierende avstand. Trekledningen skal harmonere med tilstøtende skogområde og småhusbebyggelse. Det er også brukt mye tre på overflatene innvendig.

– Himlinger er av tre og det er askfinerte plater på veggene. Ellers er det brukt lavkarbonbetong, Habito-gipsplater og terazzogulv. Det er også brukt mye tre i flerbrukshallen. Der er det blant annet montert gitterdragere i tre. De er produsert i Sverige, og er tre meter høye med et spenn på 27 meter. De ble kjørt over grensen klokken to på natten for å møte minst mulig trafikk, sier Olsson.


Flere prosjekter