Det var ikke forsvarlige lysforhold i Steigentunnelen da fire tsjekkiske statsborgere døde i 2022. Foto: Elena Paulsen / NRK / NTB
Det var ikke forsvarlige lysforhold i Steigentunnelen da fire tsjekkiske statsborgere døde i 2022. Foto: Elena Paulsen / NRK / NTB

Uforsvarlige kjøreforhold i tunnel da fire personer omkom trafikkulykke i 2022

Fire tsjekkiske statsborgere omkom i en ulykke i Steigentunnelen i 2022. Statens havarikommisjon har konkludert med at tunnelen ikke var trygg.

Rapporten fra Havarikommisjonen slår fast at det kan være flere årsaker som førte til de fire dødsfallene. Én av årsakene som blir listet opp, er at tunnelen ikke var i forsvarlig stand.

– Undersøkelsen har vist at lysanlegget i Steigentunnelen ikke var i samsvar med tunneltrygghetsforskriften for fylkesveier. Nordland fylkeskommune hadde planlagt å oppgradere tunnelen innen 2025, men det var ikke satt i gang kompenserende tiltak i påvente av en oppgradering, står det i rapporten.

Mangel på setebeltebruk hos flere av passasjerene beskrives også som en mulig årsak til flere av dødsfallene. Den tsjekkiskregistrerte personbilen kjørte inn i en saktekjørende traktor som hadde punktert et av hjulene og som manglet baklys.

Havarikommisjonen anbefaler Nordland fylkeskommune å sette i gang tiltak som kan ivareta sikkerheten i tunnelen før lysanlegget blir oppgradert.