Jostein Stormo og Kristin Sæterøy. Foto: UCO
Jostein Stormo og Kristin Sæterøy. Foto: UCO

UCO og Ohmia Construction samarbeider

UCO og Ohmia Construction har inngått et strategisk samarbeid om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Utleieselskaper UCO, og energitjenesteleverandøren Ohmia Construction inngår nå et strategisk samarbeid, og sammen skal de to aktørene jobbe for å sikre tilgang på elektriske maskiner og ladeinfrastruktur for kommende utslippsfrie prosjekter i Norge.

– Målet er å gjøre det enkelt for våre kunder å kunne elektrifisere bygge- og anleggsplassen. Dette gjør vi ved å levere totalløsninger som inkluderer maskiner, utstyr, infrastruktur og tjenester som er nødvendig for å oppnå en helelektrisk byggeplass, skriver partene i en felles pressemelding. De peker på at med sin bakgrunn fra utleie-, service- og energibransjen, besitter de i felleskap den rette erfaringen og kompetansen som skal til for å lykkes.

– Vi håper at vårt strategiske samarbeid kan bidra til å akselerere det grønne skiftet i bransjen, og skape et taktskifte i innovasjonsarbeidet slik at de utslippsfrie løsningene blir mer tilgjengelige og kostnadseffektive, sier Jostein Stormo, administrerende direktør i UCO, i meldingen.

Ohmia Construction har satset på å tilby modulære plug-and-play ladeløsninger som skal gjøre det enkelt og oversiktlig for entreprenører og byggherrer å elektrifisere bygge- og anleggsplassen.

– Ladesystemene leveres som en helhetlig tjenesteløsning, der Ohmia Construction tar fullt ansvar for planlegging, klargjøring og rigging, samt drift, rapportering og monitorering gjennom prosjektet, heter det i meldingen.

– Det er essensielt for våre kunder å få full utnyttelse av elektrisk maskinpark og annet elektrisk utstyr, og vårt kundeløfte er derfor å levere en driftssikker løsning og tjeneste, sier Kristin Sæterøy, daglig leder i Ohmia Construction. Ohmia Construction er et 100 prosent eid datterselskap av TrønderEnergi.

I kraft av å være en del av Skanska-konsernet har UCO forpliktet seg til å være klimanøytral innen 2045.

– Reduksjon av klimautslipp er de siste årene blitt et strategisk viktig konkurranseelement for UCOs kundemasse. Klima etablert som ett av tre strategiske fokusområder i inneværende strategi, påpeker selskapet.

– Ambisjonen er å gjøre UCO til et foregangsselskap, også innen klima og miljø. For å opprettholde en forutsigbar produktivitet på byggeplassen, med økende antall elektriske maskiner, vil det være avgjørende å etablere en pålitelig og robust ladeinfrastruktur. Samarbeidet med Ohmia Construction er således et svært viktig grep for å sikre våre kunder effektiviteten i våre leveranser, sier Stormo.

– Utslippsfrie byggeprosesser har tvunget frem behovet for ny og spisset kompetanse innen kraft/energi, og ny teknologi som energilagring og hurtiglading. Med tung elkraft-kompetanse, høyt fokus på brannsikkerhet og en markedsledende posisjon ble Ohmia Construction et naturlig valg for oss i UCO. For å møte en voksende etterspørsel gjør nå begge selskapene store investeringer, skriver partene i meldingen.

– Vi har i løpet av første halvår flere leveranser av ladecontainere, poengterer Kristin Sæterøy. UCO på sin side øker og bredder sin maskin- og utstyrspark.