Adm. dir. Jostein Stormo, maskinsjef Lars Nyløkken, salgssjef Mårten Hatteberg, økonomisjef Odd Arne Gansmo, HR-sjef Jolita Asak og programleder Per Henrik Stenstrøm under jubileets talkshow. Foto: UCO

Adm. dir. Jostein Stormo, maskinsjef Lars Nyløkken, salgssjef Mårten Hatteberg, økonomisjef Odd Arne Gansmo, HR-sjef Jolita Asak og programleder Per Henrik Stenstrøm under jubileets talkshow. Foto: UCO

UCO med 20-årsjubileum

Utleiecompagniet ble etablert i mai 2002 og litt på overtid, kunne selskapet nylig markere 20-årsjubileet.

Utleiecompagniet har sitt utspring fra Selmer Maskinutleie som ble etablert i 1998. Fire år senere så altså Utleiecompagniet dagens lys og da markedsført som UCO. Selskapet består i dag av rundt 260 ansatte og av disse er det en ganske så stor andel som har vært med helt siden starten.

– Vi er mange som har lang ansiennitet og dette mener jeg skaper en stabil og forutsigbar drift. Samtidig har vi fått om bord flere nye krefter som med friske øyne bidrar godt til selskapet, sier adm. dir i UCO, Jostein Stormo, i en pressemelding.

3. februar samlet UCOs ansatte seg til markering av 20-årsjubileet.

– UCO har gjennom disse 20 årene, jevnt over, levert gode resultater og har inntatt posisjonen som et av de ledende utleieselskapene i Norge. Selv tok jeg over som administrerende direktør i 2011 og jeg må si jeg er stolt av det vi har oppnådd. Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker til at vi har lykkes, men jeg er helt sikker på at mye av årsaken ligger hos våre kompetente ansatte. Derfor er det veldig hyggelig på en dag som denne å kunne vise våre ansatte at de blir verdsatt, sier Stormo.

Det var ikke bare nåværende ansatte som var invitert til jubileet. En håndfull pensjonister som tidligere satt i ledelsen i selskapet var invitert.

– Jeg synes det var viktig å invitere de som var med og grunnla UCO, ikke bare for å hedre dem, men også for å vise våre nåværende kolleger hvem som har lagt grunnlaget for det selskapet vi er i dag. Tidligere administrerende direktør Arne Bugge, tidligere maskinsjef, Halgrim Treverket og flere med dem la ned en uvurderlig innsats i oppstarten og det må vi vise at vi setter pris på, sier Stormo.

– Andre som ble løftet frem og hedret denne dagen, var vinnerne av forhåndsutnevnte priser. Alle ansatte fikk muligheten til å nominere sine kolleger til prisene. Det ble delt ut pris for HMS-forbilde, UCOs verdibærer, beste leder og til avdelingene med høyest prosentvise vekst disse 20 årene, skriver selskapet.

– Det ble en flott dag og en minnerik kveld, som jeg håper og tror er med på å motivere de ansatte til å fortsette den gode innsatsen de daglig legger ned for UCO, sier Stormo.