(U4) - Utførelse av spennbetongarbeider for spennarmeringsleder og spennarmeringsformann

StedGardermoen, Norge
ArrangørTekna
Fra17.11.2015
Til19.11.2015
TidspunktTirsdag kl 9.00 - torsdag kl 16.30

Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet.

Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er: Realistisk og faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner samt kompetent personell i alle ledd. I dette kurset benyttes Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 14 Spennarmeringsarbeider. Denne er delt i en spesifikasjonsdel som skal kunne henvises til i kontrakter, og en veiledningsdel som blant annet omhandler prosjektering av spennarmerte betongkonstruksjoner.

Målgruppe:
Hovedentreprenørens produksjonsleder og kontrolleder som har det faglige tilsynet med spennarbeider samt hovedentreprenørens formann som har ansvar for gjennomføringen av det praktiske arbeidet i forbindelse med utlegging av kabelrør, armering og utstøping når denne funksjonen ikke er ivaretatt av spesialentreprenør som er underlagt CWA 14646:2003. Kurset anbefales generelt for personell som prosjekterer, utfører eller får utført i underentreprise etteroppspente betongkonstruksjoner.

Kursbeskrivelse:
Kursdeltakere skal gis en opplæring i montasje av etteroppspente forspenningssystemer, oppspenning, injisering av kabler og forståelse for virkning av spennarmering, dvs innsikt i prosjektering av spennstålarbeider ved etterspenning. Det presiseres at dette ikke er et prosjekteringskurs, men kurset vil gi forståelse av hvordan spennarmering virker og angi krav til prosjekteringsunderlag. Kurset vil allikevel ha stor nytteverdi for prosjekterende for å gi forståelse for utførelse av etterspenning av betong. I de norske standardene innen betongområdet, NS-EN 206-1+NA (betongproduksjon) og NS-EN 13670 + NA(gjeldende fra november 2010), er det systematisk stilt krav til kompetanse hos nøkkelpersonell i produksjon av betong og utførelse av betongarbeider.

I NS-EN 13670 + NA stilles det nå krav til utdannelse, praksis og spesiell opplæring innen spennarmering for produksjonsleder og kontrolleder på prosjekter hvor det utføres slike arbeider. Kravet gjelder både om dette foregår i egenregi eller ved underentreprise. Videre er det i NS-EN 13670 +NA stilt krav til kompetanse til spennarmeringsleder, spennarmeringsformann og montør fra spesialentreprenør. For de spesialentreprenørene som i dag er aktive i det norske markedet tilfredsstilles dette ved en sertifisering etter CWA 14646:2003. Når det daglige arbeidet ved utlegging av kabelrør, armering og utstøping i forkant av oppspenningen utføres under ledelse av hovedentreprenørens formann, må denne inneha tilstrekkelig kunnskap innen spennarmeringsarbeider. Dette U4 kurset, med bestått eksamen, dekker standardens krav til opplæring for hovedentreprenørens produksjonsleder, kontrolleder og formann ved spennarbeider Dette kurset er et formelt kompetansekurs godkjent av Betongopplæringsrådet. Kurset avsluttes med eksamen for de som ønsker kompetansebevis. Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen. Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumentert forkunnskap og praksis foreligger.

Kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet: Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 900,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge.

NB!! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Evt. avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset kreves det sykemelding ellers må full kursavgift betales - inkl. kurspakke pr. dag.

Påmeldingfrist: 8. november

Program og påmelding