Tysnes omsorgssenter

I Uggdal på Tysnes i Hordaland har Skanska Norge ført opp et sykehjem med 30 sykehjemsrom og 10 omsorgs-leiligheter.

Fakta

Sted: Uggdal

Prosjekttype: Nybygg, sykehjem

Kontraktssum eks. merverdiavgift: 116,4 millioner kroner

Bruttoareal: 5.250 kvadratmeter

Tiltakshaver: Tysnes kommune

Totalentreprenør: Skanska Norge

Totalteknisk entreprenør: DNF

Arkitekt, IARK og LARK: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: Holst & Valen | RIByFy: Skanska Teknikk| RIV, RIE og RIVa: Sweco Norge | RIGeo: Skanska Teknikk

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey | Grunnarbeid: Vassbakk & Stol | Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Askeland | Asfalt: NCC Asfalt | Betongarbeid: Engelsen Entreprenør | Ferdigbetong, trappeelementer og veggelementer: Ølen Betong (underleverandør for Engelsen Entreprenør) | Hulldekker: Spenncon | Montering stål og hulldekker: Bergen Montering | Kjerneboring: MiMax Asfalt & Betong | Gulv på grunn og avretting: Betonggulv | Stålleverandør: Renoma Services | Taktekking: Fløysand Tak | Fasadeleverandør: Optimera | Vinduer og balkongdører: Venta Windows (underleverandør for Optimera) | Solavskjerming: Vental Solavskjerming | Ytterdører (stål): Daloc | Ytterdører (glass og alu): Holvik Glas | Blikk- og fasademontør: Os Blikk & Fasade | Trapper og gangbru: Trappeteknikk | Takheis: Etac | Tømmer innv: Innomhus | Tømmer utv: Leigland Bygg | Maler, gulvlegger, støvbinding: MiljøFarge | Flis: Engevik Byggevarer | Geo-brønner: Hallingdal Bergboring | Heis: Heis1 | Branntetting: Agder Brannsikring | Lås og beslag: Heikki Bruvik | Porter: Windsor | Nedkastluker: Scand Miljø | Storkjøkken: Foodtech | Fast bygginnredning (inkl. husholdningskjøkken): Norema Kjøkkenstudio | Kjøl‐ og fryserom: Utstyr & Kjøleservice | Baderomsinnredning: BANO | Skilting: Universelt

Tiltakshaver er Tysnes kommune. Asplan Viak har vært

arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt, mens Skanska Norge har ført opp bygget i totalentreprise, med DNF som totalteknisk entreprenør. Skanskas kontraktsum er på 116,4 millioner kroner (eks. mva.). Samlet areal er 5.250 kvadratmeter. Innflytting skjer i desember i år.

Enerom og omsorgsleiligheter

Prosjektleder Anders Vegerstøl i Skanska Norge forteller at Tysnes omsorgssenter rommer 30 sykehjemsplasser i ensengsrom (medregnet en demensavdeling på ti plasser), ti omsorgsleiligheter, storstue, kantine, ergoterapitreningskjøkken, kontorer, møterom, undervisningsrom, frisør, storkjøkken, minnerom, bårerom, teknisk rom, skyllerom og avfallsrom. I omsorgsleilighetene kan det bo par.

Utenfor bygget er det etablert en sansehage og en treningshage med vandreruter. Det er også satt av plass for parkering av 15 biler, tre av dem reservert for bevegelseshemmede førere.

Arkitektur

Sivilarkitekt Christian Irgens i Asplan Viak Arkitektur Bergen forteller at Tysnes kommune i forkant av totalentreprisekonkurransen hadde utviklet sykehjemmet ved hjelp av egne rådgivere og arkitekter over relativt lang tid.

– Programmering, plassering, hovedgrep og disponering på tomten var derfor etablert som velfundert grunnlag. Vesentlig faktorer var også antikvariske hensyn og siktlinjer lokalt i området. Sammen med Skanska utviklet Asplan Viaks arkitekter prosjektet videre og presenterte et uttrykk, ulikt grunnlaget for konkurransen. Planløsning ble beholdt med mindre justeringer, mens saltak ble byttet ut med flate tak, sier Irgens.

Skjermet i terrenget

Vegerstøl sier at tomten på 12 mål ligger skjermet i terrenget, rett nord for Uggdal sentrum og på østsiden av Fv79.

– Bygget står dels på fjellgrunn og dels på komprimerte sprengsteinsmasser. Det er sprengt ut 33.800 kubikkmeter faste masser og lastet ut 43.800 kubikkmeter løsmasser. Skanska har, sammen med kontraktsmedhjelpere, hatt fokus på å bevare og ivareta det omkringliggende landskapet og vegetasjonen rundt tomten i gjennomføringen sier Vegerstøl.

To fløyer

Tysnes omsorgssenter består av to rektangulære fløyer som er forbundet med et mellombygg. Boder er trukket ut fra fløyene for å bryte opp fasadene. Mot sørøst omkranser bygget et tun der hovedadkomsten ligger. I en del av den østre fløyen er det kjeller med teknisk rom og varemottak. Deler av kjellerens yttervegger er fylt inntil og veggene er derfor støpt i vanntett betong. Fundamenter og heisgruber er plasstøpte. Bærende konstruksjon består av stålsøyler, ståldragere og hulldekker, samt noen prefabrikkerte massive veggelementer. Taket bæres av hulldekker som er isolert og tekket. Fasadene består av ytterveggselementer som er heist på plass og så lektet ut og kledd med sementbaserte plater. Midtbygget har trekledning.

Det er flis i vestibylen i midtbygget og vinylbelegg med hulkiler i resten av bygget. Vestibylen har spilehimling - resten av bygget har systemhimlinger. Det er 30 cm isolasjon i yttervegger og i snitt 40 cm i takene. Vinduer har U-verdi på 0,95.

Bygget har tre heiser; to sengeheiser og en vareheis for storkjøkken. Deler av bygget er forberedt for en etasje til.

Det er utvendig solskjerming og soldempende glass på alle syd- og vestvendte vinduer. I tillegg har alle vinduer, men unntak av vestibylen, enten gardinskinner eller lamellgardiner. Hele bygget har universell utforming.

Ingen fraværsskader

Skanska har ifølge Vegerstøl vært opptatt av å finne drifts- og vedlikeholdsvennlige løsninger. Bygget har blant annet derfor fått Trakett gulvbelegg, høytrykkslaminat plater på vegger i korridorer, takskinner til pasientløftere alle rom (ekskl. demens-avdelingen) og vedlikeholdsvennlige fasadeplater.

Sorteringsgrad for byggavfall var ved utgangen av juni 94,3 prosent.

Cirka 70 personer var med da byggeaktiviteten var på topp, og bygget er ført opp uten fraværsskader. Vegerstøl sier Skanska legger stor vekt på å ha kontinuitet i bemanningen. Det bidrar til høy sikkerhet og rasjonell produksjon. Alle de 170 personene som har jobbet på bygget har gjennomgått en personlig sikkerhetsinstruks.

Energibrønner

Tysnes Omsorgssenter er ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme, basert på ti 200 meter dype energibrønner. Bygget er i energiklasse B og har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Vegerstøl sier at byggeprosessen har gått bra.

– Grunnforholdene var litt krevende, men med godt samarbeid med Tysnes kommune og grunnentreprenøren løste det seg. Vi har hatt et meget godt forhold til kommunen og deres brukergruppe. Brukergruppen er positiv og gleder seg til å ta bygget i bruk, sier Vegerstøl.


Flere prosjekter