Tysklands økonomi utvikler seg positivt, og veksten i 2023 er vente å bli på 0.4 prosent, vesentlig bedre enn tidligere anslag, sier økonomi- og klimaminister Robert Habeck. Foto: Michael Kappeler/dpa via AP / NTB

Tysklands økonomi utvikler seg positivt, og veksten i 2023 er vente å bli på 0.4 prosent, vesentlig bedre enn tidligere anslag, sier økonomi- og klimaminister Robert Habeck. Foto: Michael Kappeler/dpa via AP / NTB

Tyskland med lysere utsikter for økonomien

Den tyske regjeringen tror den økonomiske veksten i 2023 vil bli bedre enn foregående måneder. Tall fra industrien og synkende inflasjon er positive faktorer.

Regjeringens siste anslag ble lagt fram onsdag, og der framgår det at den økonomiske veksten i 2023 som helhet er ventet å bli på 0,4 prosent.

Tallene kan tyde på at Tyskland er på vei ut av den vanskelige situasjonen som oppsto da den russiske invasjonen i Ukraina utløste energikrise og frykt for resesjon.

Anslaget som ble presentert i januar, lød på 0,2 prosents vekst for hele 2023, så den positive tendensen har styrket seg gjennom de tre foregående måneder. Tilbake i oktober i fjor lå det an til at veksten i 2023 ville bli negativ, en sammentrekning på 0,4 prosent.

Økonomi- og klimaminister Robert Habeck betegnet onsdag det siste anslaget som bemerkelsesverdig, gitt situasjonen i Europa.

– Tysk økonomi har vist seg å være tilpasningsdyktig, sa Habeck. Han la til at et globalt oppsving øyensynlig er underveis.