Tyrili Molde

AngvikGrytnes

AngvikGrytnes

HRTBlogo

HRTBlogo

EraGeo

EraGeo

Pentacon

Pentacon

Con-Formlogo

Con-Formlogo

AngvikProsjektering

AngvikProsjektering

StorvikMaskin

StorvikMaskin

GKlogo

GKlogo

I to år har Tyrilistiftelsen drevet behandling av rusavhengighet i Molde, men i midlertidige lokaler i en brakkerigg. Nå får de endelig et nytt skreddersydd bygg, plassert sentralt i Molde sentrum.

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Fakta

Sted: Molde

Prosjekttype: Helsebygg

Bruttoareal: 2.400 kvadratmeter

Byggherre: Steinar Moe Eiendom

Totalentreprenør: Angvik Grytnes Entreprenør

Entreprenør råbygg: Con-Form

Arkitekt: HRTB

Landskapsarkitekt: Norconsult

Ansvarlig søker: Angvik Prosjektering

Rådgivere: RIB: Pentacon l RIG: ERA Geo RIBr, RIA: Sweco Norge l RIV: GK, Rørlegger 1 Molde l Oppmåling: Angvik Prosjektering l RI sprinkler: Sprinklerteknikk l Uteareal og landskapsutforming: Norconsult l SØK: Angvik Prosjektering l Uavhengig kontroll: Siv. Ing. Bjørn Olav Brevik

Underentreprenører: Elektro, brannalarmanlegg, ledesystem: MIFO l Grunn- og utomhusarbeid: Storvik Maskin l Murarbeid: Murmester Mørkedal l Sanitærinstallasjoner og slukkeanlegg: Rørlegger 1 Molde l Taktekking: Angvik Grytnes Entreprenør l Ventilasjon og klima: GK l Malerarbeid og gulvlegging: Bill Mossberg l Gulvavretting: RS Gulv l Heis: Heisplan l Oppmåling, stikking: Angvik Prosjektering

Nybygget til Tyrilistiftelsen i Molde ligger i Bjørnstjerne Bjørnsons veg rett bak Fylkeshusa der fylkesadministrasjonen i Møre og Romsdal og noen statlige etater holder til. Her kan nå rusavhengige få tilbud om døgnplasser i tillegg til poliklinisk og ambulant behandling etter at Tyrili fikk avtale med Helse Midt-Norge om tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Eies av eiendomsselskap

Det nye bygget som har et bruttoareal på 2.400 kvadratmeter er reist av Steinar Moe Eiendom AS som leier det ut til Tyrilistiftelsen. I bygget er det totalt 30 beboerrom inkludert en familieleilighet der hver boenhet har en liten kjøkkenkrok og eget bad med dusj. I leiligheten er kjøkken med spiseplass og sofakrok skilt fra soverommet som ligger i et eget rom.

I tillegg er her fellesarealer med stor stue, trimrom, flere møterom og en stor kantine med tilhørende kjøkken. Det er også en administrasjonsavdeling med flere kontorer og møterom, legekontor og medisinrom.

Som et hotellbygg

– Rent teknisk og innholdsmessig er dette mer å regne som et hotellbygg enn et institusjonsbygg, forklarer prosjektleder Bjørn Ørsund i hovedentreprenør Angvik Grytnes Entreprenør. Her er ingen avanserte pasientalarmsystemer eller tekniske rom i forbindelse med behandlingsutstyr, men selvsagt vanlig brannvarsling slik det er krav om i alle bygg med overnattingsrom som her.

Det nye bygget til Tyrilistiftelsen er fordelt på tre etasjer med beboerrom fordelt på alle etasjene. Alle rommene har utgang til egen sørvendt terrasse på bakkeplan eller veranda for de som ligger i 2. etasje eller 3. etasje. Her er det flott utsikt mot fjord og fjell i tillegg til Aker Stadion og Seilet hotell.

Spesiell vindusløsning

– Det som er litt spesielt er vinduene, fortsetter Bjørn Ørsund. Reguleringsmessig er bygget behandlet som beboelseshus der kravet er at soverommene skal ligge på en stille side av bygget.

– Siden dette er midt i byen med biltrafikk på alle kanter var dette ikke mulig, og vi måtte derfor installere såkalte «russervindu» i beboerrommene der det er satt inn to vinduer utenpå hverandre og der lufting skjer gjennom åpninger øverst som slipper luften inn mellom vinduene og nederst der luften slippes ut i rommet, sier han.

Denne spesielle vindusløsningen ble utviklet i Russland og der tanken var å forvarme luften før den slippes inn utenfra og inn i rommet. Nå blir den spesielle løsningen brukt der det er krav om støydemping og der rommet også må ha mulighet for utlufting.

Egen entreprenør for råbygg

– Entreprenørselskapet Con-Form oppførte råbygget i betong og noe stål som en egen entreprise, mens vi i Angvik Grytnes Entreprenør har gjennomført resten av prosjektet som totalentreprise, forklarer Bjørn Ørsund.

Han forteller at ytterveggene er bygd som bindingsverk, og med en spesiell kledning som ikke har vært vanlig i denne delen av landet.

– Fasaden er av teglstein, men det er brukt skjermtegl som er skrudd på lekter. Så vidt jeg kjenner til finnes det ingen andre bygg i Molde-området som har en slik løsning, mener Ørsund.

Ellers er bygget en nokså standard bygning med tak i betong som er isolert og tekket. Oppvarming skjer ved hjelp av luft til vann varmepumpe og vannbåren varme.

Trang tomt

– Tomten her er forholdsvis trang siden bygget ligger midt i byen med andre bygg og gater på alle sider. Men det er litt plass på sørsiden der det blir felles uteplass med gangstier, beplanting og en grillplass. Uteområdene regner vi med å gjøre helt ferdig i løpet av sommeren når brakkerigg, alle stillaser og annet fra byggeperioden er fjernet, sier prosjektleder Bjørn Ørsund.

Tyrili som nå skal drive rusbehandling i det nye bygget er en ideell stiftelse som tilbyr behandling av voksne med alvorlig rusavhengighet.

Over 40 år med rusbehandling

Tyrili ble grunnlagt høsten 1980, da sju voksne og seks ungdommer flyttet inn på Tyrilitunet i Mesnali og dannet levefellesskapet som de kalte Tyrilikollektivet. Tyrili behandlet barnevernsungdommer med rusproblemer. Bruken av tvang var kontroversiell, men Tyrili hevdet at det var rusen som utgjorde den egentlige tvangen.

I dag er Tyrili en av Norges største aktører innen rusbehandling, med rundt 330 medarbeidere og 200 pasientplasser, fordelt på ti behandlingsenheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien, Arendal, Molde og Stavanger.

I tillegg driver de en egen avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel, gjennom Tyrili Stifinnerteam.

Stiftelsen har avtaler med Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest og har administrasjon og ledelse lokalisert på Kampen i Oslo, i samme hus som Tyrilisenteret i Oslo. Her holder også stiftelsens forsknings- og utviklingsavdeling (FoU) til.


Flere prosjekter