Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Javad Parsa / NTB

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Javad Parsa / NTB

Tvungen lønnsnemnd i oljestreiken

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i oljestreiken under et døgn etter at den startet.

– Det har ikke vært mulig for partene å finne en løsning. Jeg har derfor foreslått tvungen lønnsnemnd. Den varslede opptrappingen er kritisk i dagens situasjon, både med hensyn til energikrisen og den geopolitiske situasjonen vi står i med en krig i Europa, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne tok fra midnatt ut 74 medlemmer i streik, noe som medførte at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst ble stengt.

Bakgrunnen for streiken var at medlemmene i Lederne stemte nei til meklingsresultatet i sokkeloppgjøret i en uravstemning torsdag i forrige uke. De to andre medlemsforbundene Industri Energi og Safe stemte ja.

Onsdag var det varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 117 medlemmer. En ytterligere opptrapping lørdag ville resultert i at totalt 382 medlemmer hadde vært ute i streik.

Hvis opptrappingen hadde blitt et faktum, ville inntektstapet vært på 1,8 milliarder kroner daglig, ifølge et anslag fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Lederne har operatøransatte medlemmer i følgende selskaper: Equinor ASA, ConocoPhillips Norge, Neptune Energy Norge AS og Okea ASA.