Idrettspresident Tom Tvedt og Norges Idrettsforbund mener regjeringens forslag til statsbudsjett ikke er godt nok. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tvedt frykter etterslep på idrettsanlegg

Idrettspresident Tom Tvedt mener regjeringens forslag til statsbudsjett er bra, men ikke bra nok.

Idrettspresidenten reagerer blant annet på at det i forslaget til statsbudsjett heller ikke i år ikke vil bli full kompensasjon for frivillighetens vare- og tjenestemoms. I en pressemelding skriver Norges Idrettsforbund at det fortsatt kommer til å mangle 400 millioner kroner på full kompensasjon krone for krone.

– Det er skuffende, og det er heller ikke bra at momskompensasjonen for bygging av anlegg blir mangelfull, og etterslepet øker, sier Tvedt.

Han mener idrettslag vil vegre seg mot å bygge anlegg på grunn av usikkerheten med finansiering.

– Når verken private eller kommuner betaler moms, blir det feil at idrettslagene må betale momsen selv.

– Det er likevel positivt at økningen i ordningen med kompensasjon for vare- og tjenestemoms er på 134 millioner kroner, langt mer enn prisveksten skulle tilsi, sier Tvedt.

Av positive signaler i budsjettforslaget trekker Norges Idrettsforbund fram forslaget om mer penger til tiltak som blant annet sikrer at barn fra familier med vedvarende lavinntekt kan delta i fritidsaktiviteter.

– Budsjettet tar dette på alvor, og vi applauderer. Naturligvis er dette ikke penger som skal komme idrettsorganisasjonen til gode, men som vil gi enda flere barn og ungdom muligheten til å inngå i idrettens, og de andre frivillige organisasjonenes, fellesskap og aktivitetstilbud, sier Tvedt.