<p>Veidekke har utført  omfattende plastringsarbeider i forbindelse med rehabiliteringen.<br></p><p></p>Stig Storø i Veidekke Entreprenør viste Byggeindustrien rundt på anlegget. Støro har vært driftsleder for betongarbeidene.

Tunhovddammen i ny drakt

Veidekke Entreprenør er i ferd med å avslutte damkontrakten med Statkraft som har omfattet både rehabilitering av Tunhovddammen og byggingen av Pålsbu terskeldam. (Bildekarusell)

Byggeindustrien besøkte nylig Tunhovdammen, som ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Damanlegget har vært gjennom omfattende sikringsarbeider og tilfredsstiller nå gjeldende sikkerhetsforskrifter for fyllingsdammer klasse 4.

Plastrings- og betongarbeider

Veidekkes kontrakt med Statkraft har en verdi på 162 millioner kroner eks. mva. og har omfattet blant annet plastring av oppstrøms- og nedstrøms damskråning, samt nytt kronevern.

Entreprenøren har også utført diverse betongarbeider i forbindelse med blant annet etableringen av et nytt lukehus og lekkasjemåleanlegg. I tillegg er Fylkesvei 120, som går over dammen, utbedret.

Estetikk

Statkraft har også vektlagt estetikk i prosjektet. Byggherren har blant annet kostet på Tunhovddamanlegget to pyntetårn i betong som lyser på kveldstid, og underveis i prosjektet har Veidekke fått en tilleggsbestilling på et rasteplassanlegg i tilknytning til dammen.

Terskeldam

Rundt fire mil vest for Tunhovddammen har Veidekke bygget en såkalt terskeldam innerst i Pålsbufjorden. En cirka 430 meter lang og 9 meter høy steinfyllingsdam med tetningskjerne i betong er bygget slik at vannet blir holdt igjen i den indre delen av fjorden.

Det er Norconsult som har hatt ansvaret for prosjekteringen av både dam, vei og konstruksjoner i prosjektet.

Det kommer en reportasje fra Tunhovddammen i nr. 16 av Byggeindustrien, som kommer ut denne uken.