Trysil Alpine Lodge

MartinMBakken

MartinMBakken

Løvlien

Løvlien

GaltenJohn

GaltenJohn

Svensgaard

Svensgaard

IvarBråthen

IvarBråthen

Nordanlogo

Nordanlogo

Martin M. Bakken har satt opp byggetrinn 1 og 2 for Trysil Alpine Lodge, i området ved Turistsenteret for skianlegget i Trysilfjellet.

Fakta

Sted: Trysilfjellet

Prosjekttype: Fritidsleiligheter

Byggherre: Trysil Alpine Lodge AS

Totalentreprise: Martin M. Bakken

Kontraktsum eks. mva.: 290 millioner kroner

Arkitekt: Lab 4 prosjektering

Landskapsarkitekt: Envidan

Rådgivere: RIB: Bjørnstad Prosjektering l RIBr: Rambøll lRIG: Løvlien Georåd l RIA, RIE: Norconsult l RIByfy: Lab 4 Prosjektering l RIV: DHJ l RIVA: Envidan l Energiberegning: Rejlers

Underentreprenører og leverandører: Grunn, utomhus, stikking, utvendig VA: John Galten l Kjerneboring og betonsaging: Anders & Frode Bygg l Gulvstøp: Fron Betong l Platten-dekker: Thomas Betong l Trapper og balkonger: Opplandske Betong l Stålkonstruksjoner: Armec l Fasadeflis og Flotex: Trysil Flis og Mal l Parkett: Parkettpartner l Vinduer: Nordan l Dører: Swedoor l Porter: Port Innlandet l Lås og beslag: Certego l Taktekking: IcopalTak l Blikkenslager: Østlandske Blikkenslagerverksted l Metallarbeider: Ivar Braathen Mekaniske l Nettingboder: Resort Solution l Glass og fasader: Norske Metallfasader l Maling og belegg: Morten Skancke l Gulvsparkling: Mjøs-Produkter l Himlinger: Moelven Modus l Kjøkken: HTH l Branntetting: Firesafe l Byggrenhold: Rydje Renhold l Rørlegger: Amundrud VVS l Ventilasjon: Randem & Hubert l Elektro: Svensgaard Installasjon l Heis: Schindler lBadekabiner: Tigbro l Ferdigbetong: Betong Øst l Betong- og tømmerarbeider: Martin M Bakken

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det første byggetrinnet ble overlevert leiighetskjøperne i november i fjor, mens byggetrinn 2 ble overlevert før sommerferien i år.

– Vi startet våren 2021 med byggearbeidet. Det er gode grunnforhold i området med hovedsakelig morenemasser, men noe sprengningsarbeid måtte gjøres. Bygget er fundamentert med stripe- og punktfundamenter direkte på morenemasser, sier daglig leder Øystein Nordal i Martin M. Bakken til Byggeindustrien.

Utleieplikt

Leilighetskomplekset har til sammen 95 leiligheter med størrelser fra 31 til 141 kvadratmeter. Det er utleieplikt i ti uker årlig for 75 prosent av leilighetene, som har en god beliggenhet i forhold til alpinanlegget med ski inn/ut om vinteren, og sykkel inn/ut om sommeren. Preparingsrom for ski, sykkelvask og sykkelparkering hører med til fasilitetene. Et garasjeanlegg over to plan under bakkenivå med heis, gjør adkomsten til leilighetene enkel.

– Gjennomgående høy standard

– Komplekset har en gjennomgående høy standard med flotte materialvalg, og det er ekstra stor takhøyde i de tre nederste etasjene med 3,40 meter i stuen, og 3,60 meter i soverommene, sier Nordal.

Fjernvarme fra Trysil Fjernvarme bidrar til gunstige energipriser og lave fellesutgifter.

– Mer betongarbeid enn forutsatt

– Hele prosjektet er plasstøpt med plattendekker. Det mest krevende med byggearbeidet var at det ble vesentlig mer betongarbeid i forbindelse med en utvidelse av parkeringskjelleren enn forutsatt ved starten av prosjektet. Det å jobbe i et snørikt område med snødrev fra snøkanoner i tillegg, var også en utfordring. Men dette var vi selvfølgelig klar over på forhånd, sier Nordal, som legger til at de er veldig godt fornøyde med at de fikk tildelt anbudet.

– Hele veien har vi hatt et utmerket samarbeid med byggherren og Trysil kommune. Og vi synes vi har lyktes med å få til et flott sluttresultat, sier Nordal.

– En innertier

Daglig leder i Trysil Alpine Lodge, Bjarne Sletten, sier at prosjektet har blitt som forventet.

– Resultatet stemmer veldig godt med både visjonen og grunntanken vi hadde for bygget. Det har blitt en innertier som ligger som en øy midt i området ved Turistsenteret, med tilgang til skibakker på alle kanter. Vi har truffet markedet godt, og har og har hatt stor pågang av både kjøpere og de som vil leie, spesielt for vintersesongen. For vår del vil jeg også trekke frem det gode samarbeidet vi har hatt med rådgivere og entreprenør gjennom hele prosessen, sier Sletten.

I en e-post til Byggeindustrien, skriver daglig leder og sivilarkitekt i lab 4 prosjektering, Marte Vikheim, dette om det arkitektoniske for Trysil Alpin Lodge:

«Trysil Alpine Lodge er opprinnelig designet av amerikanske arkitekter hos 359 Design i Denver, Colorado, i USA. Da LAB 4 Prosjektering AS ble engasjert, måtte bygget i prinsipp tegnes opp helt på nytt og tilpasses bl.a. norske dimensjoner på byggematerialer.

Vi måtte selvsagt også sørge for at prosjekteringen ble utført i henhold til gjeldende krav og forskrifter. De fleste leilighetstypene ble endret i forhold til opprinnelig layout, og det ble gjort endringer og forenklinger i valg av farger og materialer i fasaden. Det er brukt tradisjonelle materialer som trepanel og steinforblending, men fargebruken representerer en annen stil enn den øvrige bebyggelsen i området, samtidig som jeg synes bygget passer godt inn i sine omgivelser.

Alle endringer og justeringer til norske og lokale forhold ble foretatt i samarbeid med byggherre og entreprenør. Prosessen var løsningsorientert og preget av god og hyggelig dialog mellom alle partene i prosjektet.»


Flere prosjekter