- Tror politikerne mangler kunnskap om arbeidsmiljøloven

63,3 prosent av medlemmene i NITO tror ikke politikerne vet nok om arbeidsmiljøloven til at de kan endre den.

Søndag på Arendalsuka tar NITO debatten med sentrale representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, KS, Abelia og LO.

- Tema for debatten er hva som skjer med arbeidsmiljøloven etter valget, sier NITOs president Trond Markussen i en pressemelding.

En undersøkelse organisasjonen gjorde tidligere i år tyder på at medlemmene til NITO er skeptiske til politikernes kunnskap til å kunne endre arbeidsmiljøloven.

- Over 80 prosent av dem tror også at idelogi uansett veier tyngre enn kunnskap i innstillingen til loven, sier Markussen.

NITO er Norges største frittstående fagorganisasjon med 72 000 medlemmer representert innen så å si samtlige bransjer i offentlig og privat sektor. Tidligere i år gjennomførte organisasjonen en undersøkelse om arbeidsmiljøloven blant medlemmene.

Her fremkommer det blant annet;
- 63,3 prosent tror ikke politikerne vet nok om arbeidsmiljøloven til at de kan endre den.
- 80,3 prosent tror politikernes ideologi veier tyngre enn kunnskap i deres innstilling til arbeidsmiljøloven.
- Flest tror at eventuelle endringer vil komme på arbeidstid(56,3 prosent), arbeidstakers og – givers plikter (46,4 prosent) og rett til permisjon (31,3 prosent)

- De som skal styre landet etter valget må sørge for en fortsatt sterk arbeidsmiljølov til det beste for norsk arbeidsliv. NITO går inn for å fjerne særaldersgrenser i arbeidslivet og vil 70-års regelen til livs slik at stillingsvern og pensjonsrettigheter harmoniserer. NITO støtter også arbeidet med en ny IA-avtale, sier Markussen.

Når det gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid mener NITO at dagens rammer for arbeidstidens lengde og plassering i hovedsak er hensiktsmessige og nødvendige, men det er rom for noen endringer.

- Blant annet bør man se på reglene om søndagsarbeid og innslagspunkt for nattarbeid som i dag er klokken 21.00, legger NITO-presidenten til.