Trondheim rehabiliteringssenter

defaultdefaultTrondheim kommunes prosjektleder Morten Marøy og Skanskas prosjektleder Per Olav Ødegård synes samarbeidet har fungert godt.
Skanskalogo

Skanskalogo

PKA

PKA

Advansialogo

Advansialogo

ARW

ARW

Lianlogo

Lianlogo

Det nye Trondheim rehabiliteringssenter vil samle all rehabilitering av pasienter i regi av kommunen.
Pasientene skal trenes opp til å kunne bo hjemme igjen.

Fakta

Sted: Nidarvoll, Trondheim

Prosjekttype: Rehabiliteringssenter

Bruttoareal: 9.500 kvadratmeter

Byggherre: Trondheim kommune

Byggherrerepresentant: Advansia

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktsum: 309 millioner

Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor

Landskapsarkitekt: Løvetanna Landskap

Rådgivere: RIB, RIVA, RIA, RIG, RIGm: Multiconsult l RIE, RIV: Sweco l SØK: Henning Larsen l RIEn: Skanska Teknikk

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Elteam l Rørlegger: K. Lund l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Automatisering: Schneider l Prefab: Con-Form l Grunnarbeider: Fossli Maskin og Transport l Massivtrapp: Splitkon l Gartner: 3Kløver l Maler: Rosenborg Malerteam l Stålarbeider: Skanska Stålfabrikken l Avfallssug: Envac l Lås og beslag: Låssenteret l Fastinnredning: Saxvik prosjekt l Systemhimling: Modulvegger Trondheim l Gulvbelegg: MTG l Solskjerming: Vental l Dører: Swedoor lFlis: Bugge l Vindu: Lian Vinduer l Taktekker: ARW Entreprenør l Gulvavretting: RS Gulv l Systemvegger: Bosvik l Heis: Otis l Blikkenslager: Olaf Hansen l Spilehimling: Valtec l Parkett: Bo Andrén l Adgangskontroll: Securitas l Innvendig panel og finérplanter: Langlo l Glass/alu: H-Fasader l Radonduk: Radonmannen l Branntetting, isolering: Kaefer Construction l Blåseisolering: Isoteks Miljø l Kjøkken: Sigdal, Rupro l Hyller, reoler: Senab Eikeland l Kjerneboring: Skaget Betongsaging

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Skanska fikk kontrakten som total-entreprenør 9. juni 2020 og byggestart var i juni 2021. I mars i år overleveres Trondheim rehabiliteringssenter - noen dager før avtalt dato. Senteret på 9.500 kvadratmeter er første trinn i Skanskas kontraktsarbeider på den 40 dekar store kommunale tomta på Nidarvoll. Trinn to er et bygg på 17.500 kvadratmeter som er under oppføring og skal overleveres i desember i år. Dette skal huse skal Nidarvoll barneskole og Sunnland ungdomsskole, med en kapasitet på 1.000 elever, og to flerbrukshaller.

Mellom skoleanlegget og rehabiliteringsbygget kommer et parkdrag som blir åpent for alle. Når utomhusanleggene ferdigstilles i september 2024 vil alle deler av Nidarvoll-prosjektene være på plass.

Så fordel i én entreprenør

– Vi så på det som en fordel at én entreprenør håndterte hele prosjektet. Da slapp vi at flere entreprenører opererte på samme tomt og dyttet ansvar over på hverandre, sier prosjektleder Morten Marøy i Trondheim kommune.

Målsummen for rehabiliteringssenteret er 309 millioner kroner, og for alle Nidarvoll-prosjektene 782 millioner. Det er den største entreprisekontrakten noen gang i Trondheim kommune. Senteret blir et løft for helse- og velferds-tilbudet i byen. Det er lagt opp til en høy standard på utstyr og opptrening. Kapasiteten er 72 korttidspasienter, en liten økning fra i dag.

Åpen bok

Etter anbudskonkurransen fulgte en samspillsfase. I gjennomføringsfasen ble det avtalt en vederlagsmodell med åpen bok og deling av økonomisk resultat i forhold til målpris.

– Dette var nytt for kommunen, og det har vært interessant å få innsyn i entreprenørens håndtering av prosessen. Det er en spennende modell med mer risikodeling. Vi skal ha en evaluering i etterkant for å se om dette er noe vi skal benytte oss mer av, forteller Morten Marøy.

40 dekar

Bydelen Nidarvoll ligger fire kilometer sør for Midtbyen i Trondheim. Før byggingen startet ble et eldre kommunalt helsebygg revet, og et annet skal rives straks pasientene kan flyttes over til det nye senteret. Senteret består av to fløyer som står i vifteform, knyttet sammen i den smale enden av et bygg med hovedinngang, trapper og fellesrom. Det meste av komplekset er i fire etasjer med kjeller. I den nordlige enden er byggene i fem etasjer, med kun tekniske rom i femte.

Bæresystemet er Con-Form, prefabrikkerte forskalingselementer i betong som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass. Fasaden har trekledning. Innvendig er det utstrakt bruk av trematerialer, med lektepanel på vegger og ask parkett. Trappene i bygget er i massiv furu. Ideelt ønsket byggherren mer bruk av massivtre, men økonomien satte begrensninger for det.

Lært om el-maskiner

Kommunen har ønsket et høyt nivå på miljø- og klimaambisjonene i prosjektet. Målet er en sorteringsgrad på 90 prosent av byggavfallet, og maksimalt 25 kilo avfall per kvadratmeter nybygg. Byggeplassen har vært delvis utslippsfri.

– Vi har brukt tre elektriske gravemaskiner og elektriske trucker og lifter. Med hurtiglading i lunsjen holder det en arbeidsdag. Vi har lært hva slags oppgaver som egner seg best for de utslippsfrie maskinene, forteller prosjektleder Per Olav Ødegård i Skanska.

Felles energisentral

Taket på rehabiliteringssenteret er dekket med solcellepaneler. Også skolebygget vil få store takflater med slike paneler. Ifølge kommunens prosjektleder er den største miljøgevinsten at alle bygg har en felles energisentral, med varmepumpeteknologi luft til vann og termisk batteri. Batteriet er i form av 70.000 liter vann. Utslippsreduksjonen er beregnet til 50 prosent sammenlignet med referansebygg etter TEK17.

Nidarvoll-prosjektene vant tredjeplass i Årets lokale klimatiltak 2021 på Zerokonferansen, og har tilsagn på 17 millioner i Enova-støtte til energikonseptet. Energiklassifiseringen er A.

Advansia har bistått byggherren og har blant annet koordinert gjenbruk av materialer fra bygg som er revet. Teglkledning, for eksempel, skal benyttes i bygging av støyskjermer rundt skoleanlegget. Selv om det ikke foretas noen miljøsertifisering, benyttes Breeam-metodikken til et nivå tilsvarende Very Good, ifølge kommunens prosjektleder.

Lite trøbbel

Korona-pandemi og krig i Ukraina har ført til høyere sykefravær og lenger leveringstid på mange varer.

– Vi var nøye med å være tidlig ute med bestillinger. Dermed har vi klart å holde planlagt fremdrift, opplyser Per Olav Ødegård i Skanska.

– Et teknisk problem var støping av mijøbetong når kvikksølvet krøp ned mot 15 kuldegrader. Og selv om vi har hatt byggeplassen for oss selv, er den omgitt av sterkt trafikkerte veier og to skoler og en barnehage tett på, som vi må ta hensyn til.

Bare godord

Ødegård er godt fornøyd med prosessen og forholdet til byggherre.

– Underveis har vi vært samlokalisert med byggherrerepresentantene, og hatt en konstruktiv dialog. Det har vært veldig få endringer underveis. Vi er også veldig fornøyd med samarbeidet med våre underentreprenører og leverandører, sier Skanskas prosjektleder.

Morten Marøy fra byggherren er også tilfreds.

– Det har fungert godt. Skanska er en stor og profesjonell entreprenør med veldig bra systemer.

Stimulere til aktivitet

Arkitekt Inger Anne Landsem hos Per Knudsen Arkitektkontor peker på at senterets form med to fløyer som åpner seg mot sør gir mye lys og utsikt. Der friske gulfargen har hun også en forklaring på:

– Vi synes byen er blitt for hvit og grå og har gitt bygget en klar gulfarge, inspirert av trondheims-paletten. Innvendig skal klare farger stimulere til aktivitet. Utstrakt bruk av treverk gir en varme og materialitet som demper institusjonspreget. Pasientene, mange av dem gamle, skal være der bare i kort tid og derfor har vi vært opptatt av at senteret skal være lett å orientere seg i, sier Inger Anne Landsem.


Flere prosjekter