Slik skal området på Nidarvoll i Trondheim bli. Illustrasjon: Henning Larsen arkitekter / Per Knudsen arkitektkontor

Trondheim kommunes største byggeprosjekt har ombruk, elektriske maskiner og Enova-støttet energikonsept

Trondheim kommunes største byggeprosjekt noensinne, Nidarvollprosjektene, fokuserer på utslippsfrie maskiner, smart ombruk og ny teknologi for optimalisering og deling av energi og varme mellom byggene. Prosjektet er nominert som årets lokale klimatiltak i Norge.