Trond Viding Tvedt. Foto: Implenia

Trond Viding Tvedt blir ny direktør for Civil Implenia Norge

Trond Viding Tvedt trer inn i rollen som direktør Civil for Implenia Norge AS med virkning fra 1. februar.

Implenia Group sin satsing innen anlegg er i dag organisert i tre forretningsenheter; Civil, Tunneling og Special Foundations. Hittil har alle disse forretningsenhetene i Norge vært ledet av selskapets administrerende Direktør Audun Aaland, men fra 1. februar vil Trond Viding Tvedt ta over ansvaret for forretningsenheten Civil.

Tvedt er i dag regiondirektør i region Øst, og han vil inntil videre også fortsette i denne rollen. Audun Aaland vil fortsette som administrerende Direktør i Norge, og vil fortsatt ha ansvaret for Tunneling og Special Foundation i Norge

– Trond Viding Tvedt har både teknisk og økonomisk utdannelse, og har mer enn 30 års erfaring innen civil engineering, både nasjonalt og internasjonalt. Sist som administrerende direktør for Risa AS, men også fra ulike roller i både Risa, Peab og Veidekke. Tvedt har sterk faglig kunnskap og kvalifikasjoner innen blant annet prosjekter, ledelse, strategiarbeid, endringsledelse, styrearbeid og organisering for å nevne noen, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Vi er svært glad for å ha Trond med på laget vårt, og ser fram til å utvikle virksomheten i Norge sammen med ham. Med sin lange erfaring, og solide kompetanse vil Trond bli en god og sterk leder for Civil i Norge, sier administrerende direktør i Implenia Norge Audun Aaland i meldingen.