NITOs nye hovedstyre.

Trond Markussen gjenvalgt som NITO-leder

Trond Markussen ble søndag gjenvalgt som president i NITO, fagorganisasjonen for ingeniører og teknologer.

Valget fant sted på siste dag av NITOs kongress for 2015 på Fornebu utenfor Oslo. Trude Skogesal fra Hordaland ble valgt til ny visepresident i organisasjonen.

– Jeg gleder meg til å være med videre og heve ingeniørenes stemme ytterligere. Når vi spør mannen i gata, svarer hele åtte av ti at ingeniørkompetanse er en forutsetning for utvikling av velferdssamfunnet, sier Markussen.

Han viser til at nedbemanning og omstilling i petroleumssektoren vil stå høyt på dagsordenen framover og bli en stor utfordring for NITO.

NITOs nye hovedstyre:

Her er det nye hovedstyret (klikk på hver person for egen artikkel og kontaktinformasjon):

Trond Markussen, president

Trude Skogesal, visepresident

Brynhild Asperud, NITO Oslo og Akershus

Tom Helmer Christoffersen, NITO Buskerud

Ragnhild Brataker, NITO Telemark

Kjetil Lein, NITO Hedmark

Raymond Haugli, NITO Aust-Agder

Johanne Størkersen, NITO Troms

Tone Teigen, NITO Sogn og Fjordane

Harald Bruland, NITO Sør-Trøndelag

Jorunn Birkeland, NITO Hordaland