Daglig leder Idar Kirkhorn i Trimble. Foto: Trimble

Trimble og Triona lager forvaltningssystem for Nye Veier

Nye Veier og den spanske entreprenøren Acciona har gitt Trimble og Triona i oppdrag å levere en pilotløsning for forvaltning av all digital informasjon i veiprosjektet E6 Ranheim-Værnes, for hele livsløpet til veganlegget.

Det skriver Trimble i en pressemelding mandag.

Pilotløsningen er et AIM-system (Asset Information Management) som skal integrere alle BIM-, GIS- og ressursdata og fungere som et felles forvaltningssystem for veianlegg, skriver Trimble i meldingen.

Piloten gjennomføres som ledd i E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag.

Hovedmålet med pilotleveransen er, ifølge meldingen, å ta vare på og forvalte de digitale dataene gjennom hele livssyklusen til veianlegget – fra planlegging, prosjektering og bygging, til og med forvaltningsfasen.

For å realisere prosjektet har partene valgt å benytte eksisterende produkter kombinert med åpne standarder og integrasjonsplattformer. Dette sikrer, ifølge pressemeldingen, at løsningen dekker dagens behov samtidig som den fleksibelt kan utvides til å dekke kommende behov. For eksempel utvidelser knyttet til inspeksjon, tilstand, dokumentasjon, hendelser og digital tvilling.

Pilotprosjektet kombinerer Trimbles og Trionas respektive standardverktøy Quadri og TNE, slik at BIM-modeller og nettverk med tilknyttede dataobjekter skal samhandle sømløst. Produktene aksesseres gjennom en enhetlig, sikker integrasjonsplattform. Som en del av leveransen skal det også utvikles en web-portal som lar brukerne se prosjektområdene i egne kartlag og studere de ulike BIM-modellene.

Et viktig element med piloten er forøvrig integrasjonen med den nasjonale vigdatabanken (NVDB), der eksisterende data om vegnettet er lagret. Prosjektet vil også ta i bruk et nytt standardisert dataformat, OpenTNF, og klassifiseringssystemet CoClass, heter det i pressemeldingen.