Det ble gjennomført en vellykket testkjøring av den oppgraderte trikketraseen fra Storo til Kjelsås onsdag kveld 29. april. Foto: Sporveien

Trikken tilbake mellom Storo og Kjelsås

Halvannet år er gått siden første spadetak ble tatt for oppgraderingen av to strekninger i Grefsenveien ovenfor Storokrysset i Oslo. Det gjenstår fortsatt noen arbeider før alt er endelig ferdig, men søndag 3. mai er trikken tilbake.

– Dette er en stor milepæl i Trikkeprogrammet og vi gleder oss til å kjøre trikk til Grefsen og Kjelsås igjen, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien i en pressemelding.

Sporveien leder gjennomføringen av Trikkeprogrammet i Oslo og er blant annet byggherre for arbeidene i Grefsenveien på strekningene Platåveien–Kjelsåsalléen holdeplass og Storo–Disen. Førstnevnte strekning har fått en oppgradering med blant annet nye trikkeskinner, nystøpt fundamentplate under trikkeskinnene, nye føringsveier, moderne koblingskummer i betong, samt oppgraderte holdeplasser. Det samme er gjort på strekningen mellom Storo og Disen, i tillegg til at det er utført krevende vann- og avløpsarbeider med utskifting av en nesten 100 år gammel vannledning og etablering av et overvannsanlegg på Gransjordet.