Tribunen

Foto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: BetonmastFoto: Betonmast
Picasa

I Lørenskog har Betonmast Boligbygg reist to boligblokker med god kvalitet og en utsikt som på beste tribuneplass. Selv med forsinket oppstart på en krevende tomt greide entreprenøren å levere i tide.

Fakta

Sted: Lørenskog

Prosjekttype: Nybygg Bolig

Bruttoareal: 4.150 kvadratmeter

Byggherre: Selvaag Bolig

Totalentreprenør: Betonmast Boligbygg

Kontraktsum eks. mva.: 128 millioner kroner

ARK: Spor Arkitekter

Rådgivere: HMS: HMS Rådgivning l RIB: Pentacon l RIBR: Sweco l RIVA: AFRY Norge l RIAKU: Brekke & Strand Akustikk l RIE: Rejlers

Underentreprenører og leverandører: Teglfasader: Oslo Tegl & Puss l Grunnarbeid: Isachsen Anlegg l Råbygg: Con-Form l Rørlegger: Total VVS l Elektro: Ørnulf Wiig Installasjon l Lås og beslag: Låssenteret l Gulvsparkling: Oslo Epoxybelegg l Fuging: Øyan og Schie l Ventilasjon: Solland l Heis: Schindler l Byggheis/Stillas: Brenden Stillasutleie l Tårnkran: ED Knutsen l Maler: Bygg & Mal l Parkett: Parkettpartner l Oppmåling: Oslo Oppmåling l Gulvbelegg: Oslo Tapet og Gulvbelegg l Flislegging: Brafas l Avfallshåndtering: Norsk Gjenvinning l Taktekker/Membran: Tecta Tak l Branntetting: Albanor Isolering l Blikkenslager: Follo Tak & Vedlikehold l Garasje- og systemhimling: Oslo Akershus Bygg og Montasje l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Byggevarer og trelast: Byggmakker Høvellast l Byggvask: Maid4You l Byggisolasjon: Sundolitt

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

I mars 2019 startet totalentreprenør Betonmast Boligbygg jobben med å rive to mindre eneboliger i den stadig voksende Stasjonsbyen i Lørenskog. Rivingen var ukomplisert, men tomtens beliggenhet og geografi har gjort både tilkomst og rigg vanskelig.

– Grunnforholdene er gode her, og byggene er direktefundamentert til fjell, men logistikken blir utfordrende når det er liten plass og store høydeforskjeller på tomten, forteller prosjektleder Stein Ottem i Betonmast.

Selvaag Bolig-prosjektet Tribunen lever opp til navnet, og de 61 leilighetene i de to seksetasjes byggene kommer med flott utsikt. Det bratte terrenget bidrar til utsikten, selv om det har stilt litt ekstra krav til entreprenøren.

– Her er det gode solforhold og strålende utsikt, selv i mange av leilighetene i første etasje. Landskapsarkitekten har i tillegg gjort en veldig god jobb med å få ut potensialet på den skrånende tomten, og har laget flotte arealer både på oversiden og nedsiden av byggene, forteller prosjektleder for byggherre Selvaag Bolig, Svein Atle Wilhelmsen.

Som støpt

Selv om Tribunen-tomten er bratt, er det gode grunnforhold, og bygget står fjellstøtt i skråningen.

På grunn av en høyspentkabel over tomten som man ble nødt til å flytte, ble oppstart noe forsinket, men Betonmast Boligbyggs prosjektleder forteller at de har lyktes godt med fremdriften i prosjektet etter de kom i gang.

– Det har vært stram tidsplan, men vi har forsert, og endte dermed opp med å levere i tide. Bæresystemet består i stor grad av prefabrikkerte betongelementer fra Con-Form, med plattendekker i etasjeskillene. Innheising av elementene har vært utfordrende på den bratte tomten, forteller Ottem.

I tillegg til betongelementene består råbygget av plasstøpt parkeringskjeller med skallvegger og asfaltert gulv, med noe bærende elementer av stål i garasjen og opp til første etasjeskille, samt noe stålbæring i dekket og gavlen på byggene.

– Det er støpt i forskjellige høyder, og det er høyt under takene i begge bygg, forteller prosjektlederen.

Prosjektet har heller ikke støtt på de altfor store utfordringene som følge av koronapandemien, verken med tanke på arbeidere i karantene eller forsinkede leveranser fra utlandet.

– Vi har vel vært en kombinasjon av heldige og dyktige. Vi gjorde våre forholdsregler, og siden vi overleverte prosjektet i desember, slapp vi også unna den siste bølgen på Østlandet, sier Ottem.

– Det eneste vi merket, var at omtrent hele Norge skulle pusse opp samtidig, så det ble litt vanskeligere å få tak i alle materialene, skyter anleggsleder Runa Løvseth inn.

Godt bomiljø

En egen logistikkansvarlig har latt prosjektet koordinere tilkomst og leveranser på den krevende tomten, og et strengt HMS-regime har latt dem håndtere både normal ulykkesrisiko og ekstra fallsikring med de store høydeforskjellene i skråningen.

Prosjektet, som på det meste har hatt mellom 90 og 100 personer i sving samtidig, har ikke hatt noen ulykker med fravær.

– Det må være lov å si at vi skulle ønske det økonomiske resultatet var bedre i dette prosjektet, men vi er godt fornøyde med at vi greide å levere på tiden og at bygget har blitt så flott. Beliggenheten er bra, men det er også bygget. Fasadene har blitt kjempefine med fine fargesammensetninger, og det er store, romslige leiligheter med vinduer fra gulv til tak, limtegl på balkongene og enstavs eikeparkett som standard i alle leiligheter, forteller Ottem.

Byggherres prosjektleder Svein Atle Wilhelmsen er også godt fornøyd med hvordan det ferdige prosjektet har blitt. Selvaag Bolig har mange prosjekter i samme område, og hvert bygg bidrar til en større helhet.

– Tribunen er en del av Lørenskog Stasjonsby, med god nærhet til både kollektivknutepunkt og til skianlegget Snø. Utviklingen av et større område som Lørenskog Stasjonsby gir oss muligheter, både med tanke på fellesområdene som knytter prosjektene sammen, men også med at vi kan bygge for en felles stedsidentitet, sier Wilhelmsen.

Prosjektlederen forteller at prosjektet er utformet for å passe for mennesker i alle faser av livet, og at sammensetningen av boligkjøpere i Tribunen også viser dette.

– Her har vi småbarnsfamilier, familier med barn godt opp i tenårene, single og par. Det bidrar også til et variert og godt bomiljø, understreker han.


Flere prosjekter