Foto: Inntre Kjeldstad

Treteknisk bidrar i nytt Inntre Kjeldstad-konsept

Treteknisk er valgt som FoU-partner i utviklingen av et helhetlig konsept for hulltaking av K-bjelker levert av Inntre Kjeldstad.

- Treteknisk er en langsiktig innovasjonspartner. Derfor er det selvsagt hyggelig når treindustrien og produsentene viderefører samarbeidet med oss om utviklingen av nye produkter, slik som Inntre Kjeldstad gjør, sier forsker Karl-Christian Mahnert ved Treteknisk i en pressemelding.

Han forteller at instituttet har over mange år bidratt med forskning og dokumentasjon sammen med Kjeldstad-konsernet. Tidligere har Treteknisk medvirket sammen med de om utviklingen av K-bjelke og den nye K-stenderen som nettopp er lansert. E n stender som har fått økt styrke på grunn av ny sorteringsteknologi av råstoffet.

Nå er Treteknisk altså igjen invitert med inn i et utviklingssamarbeid, der formålet er å tilføre byggenæringen et nytt konsept for hulltaking av K-bjelker.

- Konkret vil det siste konseptet gi en bedre løsning for ventilasjonsføringer i bjelkeleag , slik at man slipper å senke himlingene og innkassing av rørene. Ved å skjule dette i konstruksjonen, kan næringen lage mer elegante løsninger. Vi har erfaringer med dette fra tidligere, men ønsker nå å kvalitetssikre det i et FoU-samarbeid med Treteknisk, sier salgsingeniør Tom Helge Stubbe ved Inntre Kjeldstad i meldingen.

Treteknisk skal bidra med beregninger som skal gjøre det mulig for håndverkeren å ta ut hull i bjelkene og forsterke selve hullet slik at nødvendig bæreevne opprettholdes. Målet er at det enkelt skal kunne utføres på byggeplass, uten spesialkompetanse, spesialverktøy eller spesialprodukter.