Trestipend til arkitekter

Arkitekter med fokus på tre kan nå søke om stipend fra Fondet til Treindustriens Fremmes kapital og avkastning.

Fondet gir tilskudd til:

* Arkitekter som vil utvide sin viten om trevirkets
egenskaper og bruksområde.

* Utvikling av treprodukter eller byggeri.

* Fag- og etterutdanning.

* Faglitteraturforfattere.

* Lærere med undervisning i trerelaterte fag.

 

Det utlyses denne gang inntil fire stipendier på inntil kr 25.000,- hver.

Søknaden, på inntil to sider, må inneholde søkerens bakgrunn og beskrivelse av hva stipendiet skal brukes til og kostnadsomfang.

Fondet til Treindustriens Fremmes kapital og avkastning forvaltes av styret i Treindustriens Tekniske Forening.

Formålet ved denne utlysningen er å stimulere til økt kjennskapen til tre, riktig bruk og nyutvikling.

Søknadsfrist er 1. april 2009.

Søknad sendes til Treindustriens Tekniske Forening.