Miljødirektoratet har godkjent Treretur som returselskap for treemballasje.  Foto: Grønt Punkt NorgeSpesialpaller er et eksempel på treembalasje som inngår i ordningen. Foto: Grønt Punkt NorgeKabeltromler er et annet eksempel. Foto: Grønt Punkt Norge

Treretur godkjent som returselskap for treembalasje

Miljødirektoratet har godkjent Treretur som returselskap for treemballasje. Dermed er Norges første og eneste returselskap for denne materialtypen etablert.

Det skriver Grønt Punkt Norge, som skal drifte returordningen, i en pressemelding.

Ordningen starter offisielt opp 1. januar 2022.

Alle produsenter eller importører som tilfører det norske markedet minst 1.000 kilo treemballasje, er lovpålagt etter avfallsforskriften kapittel 7 å ta produsentansvar i et godkjent returselskap. I mangel på godkjent returselskap for tre, har det frem til nå vært umulig å innfri dette kravet, skriver Grønt Punkt Norge i meldingen.

– For Grønt Punkt Norge har det vært viktig å sørge for at våre medlemmer kan ta hele sitt lovpålagte ansvar for emballasje gjennom medlemskap hos oss. Det har vært en lang prosess for å få på plass Treretur, men nå er vi godkjent, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Treemballasje er spesialpaller (engangspaller), kabeltromler, trebobiner, trekasser, karmer og avstivere rundt produkter, med mer, heter det i pressemeldingen.

Europaller inngår også i ordningen, fordi ombruk er et rapporteringskrav til myndighetene, men det blir ikke vederlagspliktig.

I Norge er det allerede et velfungerende gjenbruks- og gjenvinningssystem for treemballasje, skriver Grønt Punkt Norge. Selskapet har derfor inngått rapporteringsavtaler med de største innsamlerne av treemballasje, som blant andre er Franzefoss Sør, Aven Holmestrand, RS Trommelservice, Norsk Gjenvinning, Geminor og Smart Retur Norge.

Kravet i forskriften er minimum 15 prosent materialgjenvinning av mengdene som Trereturs medlemmer setter på markedet årlig.