-Det er vi i grøfta som er nøkkelpersonellet, og skal norsk ledningsnett holde i 100 år kan vi ikke tillate oss slurv i hverdagen, sier anleggsrørlegger Henning Karlsen

Trenger flere anleggsrørleggere

Norge trenger flere anleggsrørleggere som vil være med å fornye og bygge ut et godt fungerende ledningsnett med minst 100 års levetid.

Derfor har Norsk Vann gått i allianse med Maskinentreprenørenes Forbund og Rørentreprenørene Norge i produksjon av rekrutteringsfilmen «Kompetanse i grøfta» som nå distribueres til en rekke skoler rundt om i landet.

Filmens hovedperson heter Henning Karlsen. Han er utdannet anleggsrørlegger med det såkalte ADK 1-sertifikatet og arbeider til daglig i Råde Graveservice AS. ADK-sertifikatet viser at operatøren har gjennomgått et 110 timers kurs i bygging og kvalitetssikring av VA ledningsnett ved et landets 16 ADK-læresteder.

Se filmen her

Henning Karlsen er opptatt av kvalitet i sitt daglige arbeid. Med sitt lune vesen utstråler en yrkesstolthet som gjør ham til en god ambassadør for vordende anleggsrørleggere. Karlsen mener det både er kjedelig og helt unødvendig å gjøre jobben to ganger.

- Det er vi i grøfta som er nøkkelpersonellet, og skal norsk ledningsnett holde i 100 år kan vi ikke tillate oss slurv i hverdagen, sier han.

Faglig ballast

Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, mener ADK ordningen er en kjempeviktig ordning for å sikre kompetanse og for at de som jobber i bransjen skal få en bekreftelse på at de har den faglige ballasten som er nødvendig. Norsk Vann oppfordrer alle norske kommuner eller ledningseiere til å stille et minimumskrav om at minst én i grøftelaget skal ha sertifikat for anlegg, drift og kontroll, ADK-sertifikatet. Med ADK 1-sertifikat kanen fagarbeider legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

I filmen sier Hofshagen at vannbransjen trenger fokus på kompetanse.

- Det er en komplisert tjeneste vi utfører på vann og avløpsområdet. Rørleggerne skal forholde seg til krevende grunnforhold og krevende materialteknologi. Vi trenger kompetanse i alle ledd. Vann og avløpstjenestene er viktig for at samfunnet skal fungere. Det er kritisk infrastruktur, og Norge som samfunn ville ikke fungert uten denne infrastrukturen, sier hun.

Kompetanse gir trygghet

Lars Wermskoger seksjonsleder for vanndistribusjon i Oslo kommune og er også leder for det nasjonale ADK-rådet. Her sitter representanter fra Norsk Vann, Maskinentreprenørenes Forbund, Rørentreprenørene Norge, kommunene og landets 16 ADK-læresteder. Han understreker betydningen av å utdannerørleggere som vet hva de driver med.

- Kompetanse og trygghet i arbeidet gir gode vann- og avløpsanlegg. Vi vil ikke ha lekkasjer og kloakk som flyter i gatene, sier han.

- Min visjon er å gjøre gode rørleggere enda bedre, sier Wermskog i filmen.

Vil ha unge med pågangsmot

Øvrige bidragsytere i filmen er daglig leder i Råde Graveservice, Terje Andersen, som understreker at hans firma er opptatt av å bygge kompetanse blant sine medarbeidere.

Oddgeir Tobiassen, som er fagsjef i Rørentreprenørene Norge, tar selvkritikk på at hans forbund har hatt størst fokus på innvendig rørleggerarbeid, men at fokuset nå også skal rettes mot utvendig ledningsnett.

Kompetansesjef i Maskinentreprenørenes Forbund, Fred Arild Gyldenås, inviterer ungdom til å sikre seg en spennende og god jobb i bransjen.

- Hvert år har MEFs medlemsbedrifter behov for inntil 150 nye ADK-rørleggere. Ungdom med pågangsmot og teknisk interesse er hjertelig velkommen til oss, sier Gyldenås.

Intelligente løsninger

SivilingeniørTom A. Karlsen i rådgiverselskapet Cowi har arbeidet med dette fagområdet i hele sin yrkesaktive karriere. Han slår i filmen fast at morgendagens anleggsrørlegger møter store utfordringer.

- Bransjen har ikke lyktes i sine bestrebelser på å levere gode varer til sine kunder. Det er alt for mange og store lekkasjer i et forfallent ledningsnett. Det er garantert mye jobb til mange anleggsrørleggere i årene som kommer, men det er gode og motiverte fagarbeidere som må gjøre den jobben, understreker Karlsen. Han tror framtidas ledningsnett blir det han betegner som et «intelligent ledningssystem» som krever intelligente rørleggere og anleggsledere.