– Det er ikke mange nok kandidater til lærlingeplasser blant ungdom, derfor må vi nå dem som har valgt «feil» i voksen alder, sier Audun Otterstad, direktør i EBA Trøndelag. Arkivfoto: Arve Brekkhus

– Det er ikke mange nok kandidater til lærlingeplasser blant ungdom, derfor må vi nå dem som har valgt «feil» i voksen alder, sier Audun Otterstad, direktør i EBA Trøndelag. Arkivfoto: Arve Brekkhus

Trenger 50 prosent flere bygg- og anleggslærlinger i Trøndelag

– En av de største utfordringene våre i Trøndelag, er arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen.
Behovet for lærlinger er så stort, at vi kunne ha økt antall plasser med 50 prosent,
sier EBA Trøndelag-direktør Audun Otterstad.