Illustrasjonsfoto: Ådne Homleid

Illustrasjonsfoto: Ådne Homleid

Treindustrien: Svak og usikker markedssituasjon for trelast i januar

Salget i januar 2024 av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og hvit trelast faller nasjonalt med 18,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2023 målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien.

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Treindustrien

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Treindustrien

Eksporten av trelast faller også i januar med 11 prosent sammenlignet med 2023, ifølge SSB.

– Eksport av sagtømmer som råvare øker imidlertid med 19 prosent i januar 2024 sammenlignet med samme periode i fjor. Salget av impregnert trelast målt i volum er 43 prosent lavere i januar i år sammenlignet med samme periode i fjor, skriver Treindustrien i en pressemelding.

Igangsettingstillatelser av boliger økte med 13,1 prosent i januar 2024, sammenlignet med januar i 2023. Det er en økning fra 1.775 tillatelser til 2.008 igangsettingstillatelser i januar i år, ifølge SSB.

– Det er stor usikkerhet i markedet i byggenæringen, der også snø og ekstrem kulde i Sør-Norge i januar gjør det vanskelig å vurdere hva som er den faktiske markedssituasjonen, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

– Igangsettingen av boliger er fortsatt på et svært lavt nivå selv med en svak økning, det setter fortsatt sitt preg på trelastsalget, legger Finstad til.