Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen
Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen

Treindustrien om strømprisutvalgets rapport: – Nå trengs det politisk handlekraft

– Å sikre et varig kraftoverskudd er det viktigste tiltaket i strømprisutvalgets rapport. Nå er utredningens tid forbi, og det er tid for politisk handling, skriver Treindustrien i en pressemelding.

Strømprisutvalget la torsdag frem sin rapport der det er utredet og drøftet flere tiltak for å sikre konkurransedyktige strømpriser.

– Utvalget er klare på at det viktigste tiltaket for lave og konkurransedyktige priser på sikt er å sikre et kraftoverskudd, skriver Treindustrien.

– Dette krever politisk handling. Det er fint at olje- og energiministeren var tydelig på at rikelig tilgang på ren og rimelig kraft skal være et fortrinn for norske forbrukere, næringsliv og industri. Da må det nå følges opp med handling. Vi har klare forventninger om at Regjeringen nå følger opp og sørger for tilstrekkelig krafttilgang framover både gjennom utbygging av ny kraft og tiltak for energieffektivisering, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, i meldingen.

Hun mener kraftutbygging først og fremst vil bedre situasjonen på lengre sikt, men at situasjonen også må håndteres på kort sikt.

– Lederen av strømprisutvalget Inge Røinaas Gran var tydelig på at det er stor sannsynlighet for perioder med høye strømpriser i lang tid framover, minst ut 2025 og at man må være forberedt på stor usikkerhet. Tiltak for prissikring og fastprisavtaler gir først og fremst forutsigbarhet, og ikke nødvendigvis konkurransedyktige og lavere strømpriser, skriver foreningen.

– Det er utfordrende at utvalget viser til begrenset handlingsrom for å sørge for lave strømpriser for næringslivet. Det er da viktig at handlingsrommet som er til stede benyttes, for å sikre konkurransedyktige priser mot Europa og like konkurransevilkår innad i Norge. Bedre muligheter for prissikring kan ha betydning på sikt, men løser lite på kort sikt. Fastprisavtaler innebærer risiko knyttet til både innkjøpte volum og prisutvikling i spotmarkedet. Det er heller ikke når prisene er høye det er gunstig å inngå slike avtaler. Det har nå vært et vakuum mens man har ventet på strømprisutvalgets rapport. Nå håper vi på rask politisk handling som bidrar til forutsigbarhet og gode rammevilkår for strøm for norsk industri og næringsliv som bidrar til grønn industriutvikling, sier Finstad.