Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Arkivfoto

Treindustrien mener budsjettavtalen ikke er god nok

Treindustrien er skuffet over at budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ikke kommer med tiltak som treffer byggenæringen.

- Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet sier budsjettenigheten skal gi mindre ledighet og få folk tilbake i jobb, men det er ikke spor av tiltak som treffer byggenæringen, og dermed også treindustrien i budsjettavtalen. Til nå har vi klart å opprettholde aktivitet, men ordrereservene tømmes. Uten tiltak nå vil byggenæringen, og dermed treindustrien, rammes hardt til høsten og neste år, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad i en pressemelding.

- Ved å stimulere markedet nå vil man hindre en fremtidig krise. Stor arbeidsledighet i byggenæringen og tilknyttet industri vil kreve langt større ressurser å håndtere enn å stimulere markedet nå for å forhindre kollaps, legger hun til.

Finstad peker av tiltakene næringen har foreslått og som vil bidra til grønn omstilling, har Høyre selv foreslått i sitt partiprogram. Hun mener det er underlig at man ikke nå benytter muligheten til å følge opp.

- Tiltak for å energieffektivisere boliger og bygg er ett eksempel. Dette vil gi miljøeffekter og bidra til å stimulere markedet. Budsjettavtalen er hverken miljø- eller næringsvennlig, sier Finstad.