Illustrasjonsfoto

Treindustrien melder om økning i salget av trebaserte byggevarer

Salget av trebaserte byggevarer i mars som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med hele 27,9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien.

Eksporten av trelast faller med 17,2 prosent i mars, og eksporten av sagtømmer har sunket med 8,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Sterk etterspørsel etter trebaserte produkter både internasjonalt og nasjonalt, kombinert med store utfordringer knyttet til tømmertilgang i fjor høst, preger fortsatt markedet nå for trebaserte byggevarer, melder Treindustrien.

- Fallet i eksport skyldes at produsentene prioriterer det norske markedet. Bedriftene jobber på spreng for å sikre produksjon og lager i en utfordrende tid preget av pandemien. Det er tendenser til hamstring, dette er med på å forsterke ubalansen vi ser i markedet nå, sier administerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en pressemelding.

Hun peker på at smittevern er særdeles viktig for å sikre produksjonen.

Finstad sier at tilgang på råvarer også skaper ubalanse i markedet.

- Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Tilgang på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Problemer med avsetning av massevirke gir en vedvarende utfordring som skaper ubalanse i markedet for trebaserte produkter, sier Finstad.