Her rett oppstrøms for dagens Stavåbru i Rennebu blir den midlertidige brua for E6-trafikken bygd. Foto: Statens vegvesen
Her rett oppstrøms for dagens Stavåbru i Rennebu blir den midlertidige brua for E6-trafikken bygd. Foto: Statens vegvesen

Tre vil bygge midlertidig bru over Stavåa i Rennebu

I høst skal E6-trafikken flyttes over på ny midlertidig bru.

Før det kan skje må nye brufundamenter bygges, og det skal foregå i sommer. Oppdraget omfatter bygging av alle nødvendige betong- og stålarbeider for fundamenter og pilar til den midlertidige brua. I tillegg må det bygges ny vei i begge ender av den nye brua for å koble på eksisterende E6. Til sammen 150 meter vei, melder vegvesen.no.

Mandag var det tilbudsåpning og tre entreprenører konkurrerer om oppdraget.
Winsnes Maskin & Transport AS - 18 161 173,00 (eks. mva.)
Gjermundshaug Anlegg AS - 27 877 611,00 (eks. mva.)
Johs. J. Syltern AS - 29 900 154,00 (eks. mva.)

– I utgangspunktet er det den entreprenøren som har gitt det laveste pristilbudet som vinner, men først skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene. Vi tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med entreprenøren i løpet av juni, sier prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen til etatens nettsider.

Den midlertidige brua bygges rett oppstrøms av dagens Stavå bru. Den er nå i produksjon i England. Den er av typen mabey bru og får to kjørefelt. Brua skal monteres på stedet og kommer til Rennebu fordelt på mer enn 30 lastebillass. Brua er over 500 tonn i totalvekt.

Dagens Stavå bru over elva Stavåa sør for Berkåk i Rennebu kommune har skader i hovedbæresystemet som reduserer kapasiteten. Framtidig E6 vil bli lagt i ny trasé. På grunn av usikkerhet i framdriften for dette og tilstanden på dagens bru, er det besluttet å etablere en midlertidig bru for E6-trafikken.

Total lengde på den midlertidige brua blir 140 meter, og den vil ha ett fritt spenn over elva på 99,5 meter.

– Det er første gang i Norge at vi skal montere en mabey bru på denne størrelsen med ett slikt spenn, så her setter vi norgesrekord, sier Venes.

Kjørebanebredden vil være 7,35 meter. Totalbredden på brua fra ytterkant til ytterkant vil være 10 meter.

Når arbeidet med fundamentene og pilaren for brua er ferdig, starter monteringen av brua. Hvis alt går etter planen, vil det skje i september. I november er det planlagt å være ferdig med arbeidet, og E6-trafikken kan flyttes over på den nye brua.