Tre selskap får rammeavtaler på SD-anlegg med Undervisningsbygg

Undervisningsbygg Oslo KF har inngått rammeavtaler for leveranse av SD-anlegg og bygningsautomasjon med GK Inneklima AS, Schneider Electric Norge AS og Johnson Controls Norge AS.

Samlet verdi av de inngåtte avtalene er estimert til 100 til 120 millioner kr pr år for de tre leverandørene, skriver Undervisningsbygg i en pressemelding.

Rammeavtalene omfatter SD -anlegg, automatikk og feltutstyr, prosjektering, installering og programmering, rådgiving ved utarbeidelse av løsninger og funksjonsbeskrivelser samt service- og vedlikehold.

- Undervisningsbygg har i mange år fokusert på byggeprosess og spesielt på systematisk ferdigstillelse av anlegg og prosjekter. Det er i konkurransen lagt stor vekt på leverandørenes forståelse for, og evne til å oppfylle, Undervisningsbyggs ambisjoner på dette området, sier Tore Fredriksen, eiendomsdirektør i Undervisningsbygg i meldingen.

Avtalene er inngått for fire år med opsjon for ytterligere to år, og avløser delvis en utgående rammeavtale for eksisterende bygg og anlegg. I tillegg til eksisterende bygningsmasse vil avtalene også omfatte nye prosjekter.