Fra pressetreffet på Kløfta. F.v. samferdselsminister Jon Georg Dale, administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland, styreleder i Nye Veier, Harald V. Nikolaisen, og direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier, Finn Aasmund Hobbesland. Foto: Henrik Jonassen/SD

Tre nye strekninger til Nye Veier

Samferdselsdepartementet vil tilføre Nye Veier tre nye strekninger. Dette er E6 Øyer-Otta, E16 Kløfta-Kongsvinger og E6 Kvænangsfjellet. 

Jon Georg Dale (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

- Nye Veier ble etablert for å bygge veier i Norge på en bedre og mer effektiv måte slik at vi får mer vei for pengene. Selskapet har så langt levert gode resultater. Regjeringen ønsker nå å gi selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye veistrekninger. Jeg har stor tro på at Nye Veier vil bygge ut disse strekningene på en rask og kostnadseffektiv måte, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsdepartementet legger opp til at Nye Veier skal få følgende strekninger:
* E6 Øyer – Otta i Oppland
* E16 Kløfta – Kongsvinger i Akershus og Hedmark
* E6 Kvænangsfjellet i Troms

Strekningene inneholder flere prosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP). Status for prosjektene er ulike og de er i NTP planlagt med gjennomføring til ulike tidspunkter. I NTP 2018-2029 har blant annet prosjektet E6 Sjoa – Otta oppstart i perioden 2018-2023 mens prosjektet E6 Ringebu – Frya har oppstart i perioden 2024-2029. E6 Kvænangsfjellet ligger i NTP inne med gjennomføring i perioden 2018-2023 og E6 Kvænangsfjellet sør ligger inne for gjennomføring i perioden 2024 2029. På strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger ligger prosjektet E16 Nybakk – Herbergåsen – Slomarka inne med oppstart i perioden 2024-2029.

– Nye Veier skal finne løsninger for de ulike strekningene som bedrer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Med flere strekninger i porteføljen har de mulighet til å vurdere de ulike prosjektene opp mot hverandre. På den måten kan selskapet best vurdere rekkefølgen for utbyggingen av prosjektene. Som et resultat av dette reduserer de kostnadene i enkelte prosjekter betraktelig, slik at andre prosjekt har starta opp tidligere enn forventa, heter det i en melding fra Samferdselsdepartementet.

Kan få tilført flere strekninger
- Når regjeringen etablerte Nye Veier tilbake i 2015 ønsket vi at de skulle få ned kostnadene i norsk veibygging. For å få til det valgte regjeringen å gi selskapet store sammenhengende strekninger, en fast sum hvert år og mulighet til å bestemme rekkefølgen på utbyggingen av strekningene selv. Selskapet har i tillegg involvert entreprenører tidlig i prosessen, slik at kostnadene er mer under kontroll. Det har gitt svært gode resultater og mer vei for pengene, sier Dale.

Selv om Nye Veier nå får tre nye strekninger, vil den årlige summen selskapet får på om lag fem milliarder kroner, være den samme.

For å overføre de nye strekningene til selskapet vil Samferdselsdepartementet legge dette frem for Stortinget på egnet måte. Regjeringen vil også vurdere å overføre ytterligere strekninger til Nye Veier i forbindelse med ny NTP i 2021.

Svært tilfreds

Nye Veiers styreleder, Harald V. Nikolaisen, sier styret er svært tilfreds med departementets beslutning.

- Dette er viktige strategiske signaler som selskapet har arbeidet for å få gjennomslag for. Nå ser vi frem mot behandling av den kommende Nasjonal transportplan (NTP), som kan gi Nye Veier ytterligere strekninger, sier Nikolaisen i en pressemelding.

Administrerende direktør, Ingrid Dahl Hovland, uttrykker glede for at selskapet tilføres nye prosjekter å planlegge og bygge ut.

- Vi er glade for den tilliten vi blir vist med å få tilført tre nye strekninger. De nye strekningene er svært spennende, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidet med å analysere og optimalisere dem, før de bygges ut, sier Hovland.

Nye Veier har for tiden en prosjektportefølje på litt over 50 milliarder kroner under planlegging og utbygging. Da selskapet ble etablert, fikk de en oppstartsportefølje med strekninger de skulle bygge ut i løpet av 20 år, til en verdi av 148 milliarder kroner.

De nye strekningene inneholder flere prosjekter som er helt eller delvis finansiert i inneværende NTP, med planlagt oppstart i både første og andre seksårsperiode. Departementet forutsetter at årlig bevilgning til selskapet etter utvidelsen vil være uendret, det vil si fem milliarder 2016-kroner i avtalt tidsrom.

Første i nord

- Vi er spesielt glade for å få vårt første prosjekt i Nord-Norge. Kvænangsfjellet er viktig for transport mellom Finnmark og Troms. Strekningen er værutsatt og blir ofte stengt. Gjennom dette prosjektet får selskapet mulighet til å utvikle metodikk og løsninger for å styrke samfunnssikkerheten i transportsystemet, legger Hovland til.

For Nye Veier er det viktig å bli tilført nye strekninger som skal konkurrere om å prioriteres for utbygging.

- Nå er vi klare til å skalere virksomheten vår og med det ta inn nye prosjekter i vår portefølje. For vår modell og de samfunnsøkonomiske resultatene vi skal skape videre, er det viktig at det er konkurranse mellom prosjektene i vår utbyggingsportefølje. Det er denne dynamikken som ligger til grunn for vår prioritering. Dette skaper grunnlag for videre utvikling av selskapet, sier Ingrid Dahl Hovland.

Hun legger til at Nye Veier ønsker å fortsette med å effektivisere norsk veibygging.

- Vi øker nytten av veiinvesteringene samtidig som kostnadene reduseres. Etter tre års drift har vi økt den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i våre veiprosjekter med over 50 milliarder kroner. 30 milliarder er økt trafikantnytte, mer enn 20 milliarder er reduserte kostnader, sier Ingrid Dahl Hovland.