Foto: OBOS

Tre nye OBOS-vannkraftverk i Sogn og Fjordane

Nå er Anga, Eldao og Svardøla vannkraftverk i drift, til sammen produserer kraftverkene nok til å dekke strømforbruket til 8200 leiligheter.

Med åpningen av de tre siste vannkraftverkene har OBOS nå seks vannkraftverk i drift i Sogn og Fjordane, fem til er under bygging i samme fylke. Kraftverkene ligger i Førde og Luster kommune, og er viktige for OBOS’ målsetning om å bli selvforsynte med egenprodusert, fornybar strøm i 2021.

– Vårt mål er å produsere 650 GWh med fornybar strøm fra egne småskala vannkraftverk. Dette tilsvarer forbruket til 65 000 OBOS-leiligheter eller 69 900 runder rundt jorda i en elbil for å sette det i perspektiv. Med åpningen av disse tre kraftverkene har vi i dag 10 kraftverk i drift og flere er planlagt eller under bygging, sier Marius Asheim, daglig leder for OBOS Energi i en pressemelding.

Lange tradisjoner

Sogn og Fjordane er med sine bratte fjell og vestlandske værforhold et fylke med lange tradisjoner innen vannkraft. I dag er fylket et av tre i Norge med størst andel utbygde vannkraftverk. Vannkraft har i seg selv lange røtter i Norge og har helt siden 1200-tallet vært med på å drive møllekverner rundt omkring. Dette ser vi fortsatt spor av ved blant annet Eldao kraftverk.

– Grunneieren kan her fortelle om Eldao som tidligere ble brukt til å drive møller i området. En av møllene var i bruk helt frem til 1945, men er dessverre så ødelagt at den har mistet sin historiske verdi. Tidligere ble området rundt elven brukt til korndyrking i tillegg til å romme flere setre der kuer ble melket og ost ystet, forteller Asheim.

Omtanke for området

Lokale forhold er viktig når OBOS bygger vannkraftverk og fokuset er alltid å gjøre så lite inngrep i naturen som mulig.

– Vi låner litt av vannet i elven, dette sendes gjennom en turbin som produserer strøm, før vannet til slutt slippes ut igjen i elven litt lenger nede. Kraftverket vil derfor ha liten innvirkning på lokal natur og dyreliv, sier Asheim.

Et kjennetegn ved vannkraftverkene OBOS bygger er ønsket om å samarbeide mest mulig lokalt. I stor grad blir det benyttet lokale entreprenører, og grunneierne tar seg av den daglige driften av vannkraftverket. Dette gjør at mye av verdiskapningen skjer lokalt.