Tre kjemper om Hvalsmoen

Fristen som gikk ut klokken 14 mandag endte med at tre interessenter justerte sine bud i håp om å få tilslaget på nedlagte Hvalsmoen militærleier, som nå er kommet opp i rundt taksten på 47,5 millioner kroner

Ole Næss hos Eiendomsmegler 1 Ringerike opplyser til Ringerikes Blad at tre bydere fortsatt er med og kniver, etter at fristen gikk ut mandag. Da den opprinnelige budfristen gikk ut 15. juni, var det ni interessenter som hadde gitt bud. Ny frist ble satt til klokken 14 mandag for de som ville krype over 46 millioner, og tre av de ni benyttet anledningen. De har nå fått ny frist til onsdag klokken 14, sier Ole Næss. Han legger til at dersom alle tre justerer sine bud, vil det bli nok en budrunde, så Hvalsmoens skjebne er med andre ord ikke avgjort enda.