Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres innen 31. mai, ellers må man søke om utsettelse for å unngå tvangsmulkt. Foto: Terje Pedersen / NTB
Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres innen 31. mai, ellers må man søke om utsettelse for å unngå tvangsmulkt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tre av ti har ikke levert skattemeldingen for næringsdrivende

Tre av ti har enda ikke levert skattemeldingen for næringsdrivende. Fristen for å levere eller søke om utsettelse går ut mandag, ellers blir det tvangsmulkt.

Leveringsfristen er forlenget til 20. august i år på grunn av koronapandemien, opplyser Skatteetaten.

Fristen for å søke om utsettelse går ut ved midnatt 31. mai. Søknaden innvilges automatisk. Mulkten utgjør 599,50 kroner per dag, opp til totalt 11.990 kroner.

95.000 enkeltpersonforetak og 156.000 selskaper har enda ikke levert skattemeldingen.