Trasé AS skal oppgradere infrastruktur for nye trikker

Sporveien Oslo AS har inngått kontrakt med Trasé AS om sporarbeider i Stortingsgata og Henrik Ibsens gate i Oslo.

Prosjektet er en del av Sporveiens Trikkeprogrammet, skriver Trasé AS i en pressemelding.

I forbindelse med anskaffelse av nye trikker, har Sporveien Oslo AS behov for oppgradering av eksisterende infrastruktur, blant annet sporavstand, bakkeklaring og holdeplasser.

Arbeidene består blant annet av fjerning av asfalt og betong, gravearbeider, oppgraving og fjerning av skinner, legging av nye skinner, asfaltering samt steinarbeider.

Arbeidene settes i gang umiddelbart etter kontraktsinngåelse 17 november. Ferdigstillelse er planlagt våren 2017.

Kontrakten har en verdi på 8 millioner kroner inkl. MVA.

- Dette er et veldig spennende prosjekt og vi er veldig glade for at Sporveien Oslo AS tildelte kontrakten til oss, sier daglig leder i Trasé AS Rafal Superson.