Brakkeriggene til Backe Oppland og Veidekke (øverst til venstre i bildet) er plassert på adskilte områder, men entreprenørene må også dele på plassen når de skal bygge hvert sitt storprosjekt i Røverdalen. Til høyre i bildet ser vi inngangen til Fjellhallen som skal være i tilnærmet full drift i byggeperioden.

Brakkeriggene til Backe Oppland og Veidekke (øverst til venstre i bildet) er plassert på adskilte områder, men entreprenørene må også dele på plassen når de skal bygge hvert sitt storprosjekt i Røverdalen. Til høyre i bildet ser vi inngangen til Fjellhallen som skal være i tilnærmet full drift i byggeperioden.

Trangt for Veidekke og Backe: – Krevende

Det blir trangt om plassen når Veidekke og Backe Oppland i løpet av drøye to år skal ferdigstille hvert sitt storprosjekt på et svært begrenset område i Gjøvik sentrum. – Logistikken blir krevende, men vi har lagt opp til at entreprenørene skal snakke sammen og løse dette på en best mulig måte, kommenterer Gjøvik kommunes prosjektleder.