Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF er ute på en landsomfattende tur for å rette fokus på veidøden i sommertrafikken.

Trafikksikkerhetsforeningen vil ha nasjonal dugnad

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at det i juni og juli omkom 20 personer på norske veier. 

 Dette er en nærmest en halvering fra fjoråret. De fire siste årene har i gjennomsnitt 50 personer omkommet og 235 hardt skadd i løpet av sommermånedene hvert år. Derfor foreslår nå Trafikksikkerhetsforeningen en felles Nasjonal dugnad mot veidøden i sommermånedene som et av tiltakene til ny Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

– Trafikksikkerhet er dugnadsarbeid. Nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, bygger på at trafikantene, myndighetene og andre aktører har et delt ansvar for sikkerheten og en gjensidig forpliktelse i forhold til hverandre. Det er bra at tallene går nedover, men glad er ikke ord vi ønsker å bruke i en slik sammenheng. 20 drepte så langt i sommertrafikken, er 20 for mange. I tillegg kommer alle de som har blitt hardt skadd, uttaler Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF – Trafikksikkerhetsforeningen i en pressemelding.

TSF har så langt kjørt over 5.000 kilometer rundt i landet denne sommeren på sin sommerkampanje for å informere om farene på veien i sommertrafikken, og med et sterkt ønske om å få ned de høye tragiske tallene på sommeren.

– Vi har ingen å miste, og vi må alle gjøre det vi kan for at veiene skal være trygge. Møteulykker dominerer ulykkestallene og et godt og sikkert enkelttiltak, som midtdelere kan aldri gjøre jobben på alle veiene. Vi må derfor evne å ha flere tanker i hodet samtidig, og ta et felles ansvar for trafikksikkerheten, fortsetter Tangstad-Holdal.

– Vi i TSF ønsker et bredt samarbeid mellom flere offentlige etater, som Statens vegvesenet, politiet, barnehager, skoler og departementene. Informasjon må gis allerede dagene før sommeravslutning til alle klassene, og gjerne med informasjon hjem til foresatte. Fergeselskapene må involveres, og informasjon gis til utenlandske turister på fergene og ved grenseovergangene. Campingplasser og overnattingsteder må også med - hvor informasjon ligger lett tilgjengelig både på norsk og engelsk. Organisasjonene og UP som jobber med trafikksikkerhet kan ikke ta fellesferie - det er i sommermånedene det er størst fare for å omkomme og bli hardt skadd, da må vi alle være tilstede å gjøre vårt til at nullvisjonen blir et nærmere mål, enn bare ord i festtaler og planer, avslutter Geirr Tangstad-Holdal.

Dette er tiltaket TSF nå har spilt inn til Veidirektoratet og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 - 2021:

Tiltak: TSF vil starte en Nasjonal dugnad mot veidøden i sommertrafikken

Målgruppe: Alle trafikantene (også utenlandske)
Samarbeidspartnere: Samferdselsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helsedepartementet, Statens vegvesen, Politiet, Tollvesenet, Media Norge, alle foreninger og trafikksikkerhetsorganisasjonene i Norge, fergeselskaper, campingplasser og hoteller.